Νοσοκομείο Καβάλας: Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου «μέχρι την επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών»

Το Νοσοκομείο προέβη στη σύναψη σύμβασης προμήθειας υπηρεσιών με εργολάβο για την κάλυψη αναγκών σε θέσεις διοικητικού προσωπικού

Σε σύναψη σύμβασης προμήθειας υπηρεσιών με εργολάβο για την κάλυψη αναγκών σε θέσεις διοικητικού προσωπικού προέβη το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας.

Από τα άτομα τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον, προκρίθηκε η Σ. Χ. βάσει του βιογραφικού της και προσελήφθη με σχέση ορισμένου χρόνου και «μέχρι την επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών» οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση του Νοσοκομείου (βλ. παρακάτω).