Σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης του λιμανιού της Καβάλας [φωτογραφίες]

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις στο λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος» στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών».

Στην παρούσα φάση ολοκληρώθηκε η σκυροδέτηση του οδοστρώματος του διαπλατυσμένου τμήματος στον προσήνεμο μόλο.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Καβάλας-Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε μπαίνοντας εδώ.