Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν το πρώτο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου και αφορούν αποφοίτους ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και κατόχους ισότιμων τίτλων

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου  Καβάλας θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 το πρώτο και το τρίτο χειμερινό εξάμηνο της  ειδικότητας  ” Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” ( ΦΕΚ 2712/Β΄/1-06-22).
Δυνατότητα εγγραφής στο Α’ Χειμερινό εξάμηνο έχουν:

  • Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ ,καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων
  • Επίσης δυνατότητα εγγραφής στο Γ’ χειμερινό εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων σπουδών ( ΤΕΕ Β΄ Κύκλου , ΤΕΛ)

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2022 .
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ (Πρώην Σανατόριο) από 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2022. (Δευτέρα έως Παρασκευή)
Ώρες 9:00- 13:00
Τηλ. Επικοινωνίας 2510830454
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Σχετική αίτηση (παραλαμβάνεται από το ΔΙΕΚ)
  2. Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
  4. Ειδικό Δελτίο ταυτότητας ομογενούς
  5. Άδεια παραμονής ενιαίου τύπου
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης