ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας: Εξετάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και θα διενεργηθούν με φυσική παρουσία στα γραφεία του ΤΕΕ στην Καβάλα μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας πρόκειται να διενεργήσει εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών Εσωτερικού και των Ισοτίμων Σχολών Εξωτερικού» για τις ειδικότητες:

 1. Πολιτικών Μηχανικών
 2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 3. Μηχανολόγων Μηχανικών
 4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 5. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 6. Χημικών Μηχανικών
 7. Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
 8. Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 9. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
 10. Μηχανικών Περιβάλλοντος
 11. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 12. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 13. Λοιπών Ειδικοτήτων Μηχανικών (που έχουν ενταχθεί σε μια από τις παραπάνω ειδικότητες σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ Α 430).

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://web.tee.gr/exams μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Αναλυτικές οδηγίες για  τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εξέτασης, μπορούν να βρουν στη διεύθυνση https://web.tee.gr/exams/manual

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και θα διενεργηθούν με φυσική παρουσία στα γραφεία του ΤΕΕ στην Καβάλα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός 20 ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση και τα δικαιολογητικά τους σε έντυπη μορφή, σε παλαιότερη εξεταστική περίοδο και τελικά δεν προσήλθαν ή απέτυχαν, υποβάλουν νέα αίτηση.

Όλα τα αρχεία των δικαιολογητικών υποβάλλονται σε μορφή .pdf, εκτός της φωτογραφίας που υποβάλλεται σε μορφή .jpeg.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της εξέτασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν να ανατρέξουν στην προκήρυξη των εξετάσεων ή να επικοινωνούν με τα γραφεία του Τμήματος στο τηλ. 2510227430 και στο email [email protected]