Κυκλικοί κόμβοι κυκλοφορίας στις Δημοτικές Κοινότητες Παναγίας και Ποταμιάς

Η Αντιπεριφέρεια Καβάλας έκανε γνώστες τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής και ποιες βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων στις Δ.Κ Παναγίας και Ποταμιάς Νήσου Θάσου» και με την διαρκή υποστήριξη της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΠΕ Καβάλας και του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αλέξη Πολίτη, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εξής εργασίες:
1) Καθαίρεση και απομάκρυνση παλαιών πτερυγότοιχων υφιστάμενου τεχνικού επί της επαρχιακής οδού (στο ύψος του πρατηρίου καυσίμων).
2) Διεύρυνση εκσκαφής και επέκταση προαναφερθέντος τεχνικού (κιβωτοειδούς διατομής), για επέκταση του καταστρώματος του δρόμου καθώς και δημιουργία πεζοδρομίου ανάντη του δρόμου για την εξυπηρέτηση πεζών.
3) Εκσκαφή ορύγματος μήκους 350,00 μ. μέσου βάθους περίπου 2,70 και πλάτους 1,30 έως 1,50 μ.
4) Τοποθέτηση αγωγού διατομής D600 (προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής), συνολικού μήκους 350,00 για την απαγωγή των όμβριων υδάτων από την περιοχή παρέμβασης προς το υφιστάμενο ρέμα.
5) Κατασκευή 14 φρεατίων επίσκεψης για τον έλεγχο και την συντήρηση του παραπάνω αγωγού.

Στην παρούσα φάση κατασκευάζονται:
1) Η διαμόρφωση των πεζοδρομίων μεταξύ κόμβων Νο 1 και Νο 2
2) Τα 14 φρεάτια υδροσυλλογής επί της όδευσης του πεζοδρομίου
3) Η μετακίνηση και επανατοποθέτηση των υφιστάμενων φωτιστικών ιστών εντός του νέου διαμορφωμένου πεζοδρομίου.

Οι εργασίες προχωρούν με ταχύ ρυθμό προκειμένου να εξασφαλισθεί η αναβάθμιση του οδικού  δικτύου της Θάσου και η προστασία των οδηγών, των κατοίκων και των πεζών της περιοχής.