Κλειστό για 5 ώρες το ρεύμα εισόδου, προς την Καβάλα, στην Άσπρη Άμμο

Η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας ανακοίνωσε περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για λόγω εργασιών επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου

Για 5 ώρες θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων το μεσημέρι της Δευτέρας 5/12 στο ρεύμα προς την Καβάλα, στην ισόπεδη διασταύρωση της Άσπρης Άμμου.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας ανακοίνωσε τα περιοριστικά αυτά μέτρα κυκλοφορίας στην ΕΟ Καβάλας – Ξάνθης λόγω εργασιών επέκτασης χαλύβδινου δικτύου (19bar) φυσικού αερίου, εντός σκάμματος με χρήση γερανού. Η διακοπή κυκλοφορίας και στις δύο λωρίδες του ρεύματος προς Καβάλα (από την χ/θ 4+700 έως την χ/θ 5+350), θα αρχίσει στις 12.00 και θα ολοκληρωθεί στις 17.00

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αμφίδρομα μέσω του ρεύματος κυκλοφορίας προς Ξάνθη, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.