Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην ανατολική είσοδο της Καβάλας

Τα μέτρα ανακοινώθηκαν από την Αστυνομική Διεύθυνση λόγω των εργασιών για την επέκταση του χαλύβδινου δικτύου (19bar) φυσικού αερίου

Μετά τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας που πάρθηκαν στη διασταύρωση της Άσπρης Άμμου για την επέκταση του χαλύβδινου δικτύου (19bar) φυσικού αερίου, η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας ανακοίνωσε τα ίδια μέτρα για όλη τη διαδρομή από την είσοδο της πόλης έως την έξοδο του Χαλκερού.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η παράταση ισχύος μέχρι 28-02-2023 της υπ’ αριθ. «4» απόφασής μας, που αφορά τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΕΟ Καβάλας – Ξάνθης, στο τμήμα από την χ/θ 4+170 (Δημοτικά Κοιμητήρια) έως την χ/θ 7+420 (έξοδος Χαλκερού προς Καβάλα), λόγω εργασιών  επέκτασης χαλύβδινου δικτύου (19bar) φυσικού αερίου.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα οι εργασίες θα εκτελούνται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Καβάλα, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της αριστερής λωρίδας του ίδιου ρεύματος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση που θα τοποθετηθεί με ευθύνη του αναδόχου του έργου.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η σήμανση θα παραμένει και τις νυχτερινές ώρες.