Καβάλα: «Κλείνει» εν μέρει η Εγνατία Οδός στο ύψος του Παληού. Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Διαβάστε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν λόγω εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Την Πέμπτη 26, την Παρασκευή 27 και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 η Εγνατία Οδός στο ύψος του οικισμού του Παληού Καβάλας θα «κλείσει» εν μέρει, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο λόγος είναι η εκτέλεση απαραίτητων εργασιών για την «αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού», ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι προσωρινές και θα ισχύουν μέχρι το πέρας των εργασιών.

Η σχετική απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Καβάλας, αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

Αποφασίζουμε

  1. Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη χ/θ 462+000 της Εγνατίας Οδού, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Κήπους, στο στόμιο εισόδου της σήραγγας C+C7, που βρίσκεται στο ύψος του Παληού Καβάλας, λόγω εργασιών αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, την Πέμπτη (26-01-2023), την Παρασκευή (27-01-2023) και τη Δευτέρα (30-01-2023).
  2. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλεύρως της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας (ταχεία), όπου δεν πραγματοποιούνται εργασίες, με την τοποθέτηση της κατάλληλης και προβλεπόμενης σήμανσης.
  3. Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας με την κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση.
  4. Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και τις υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄) και ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ 905-Β΄).
  5. Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.