Δήμος Καβάλας: Παρουσιάζεται η Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Το Δημοτικό Συμβούλιο επίσης καλείται να εγκρίνει ή όχι τα πεπραγμένα Β΄Εξαμήνου 2022 της Οικονομικής Επιτροπής

2ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας πρόκειται να πραγματοποιηθούν το απόγευμα της Δευτέρας 20 Μαρτίου 2023 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου. Οι συνεδριάσεις θα είναι μεικτές [δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη].

Στην πρώτη, που θα ξεκινήσει στις 19:00, μοναδικό θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι η παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2022 του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας, κ. Αθανάσιου Αθανασίου.

Στη δεύτερη, στις 20:30, το θέμα είναι η «Έγκριση της 55/2023 ΑΟΕ που αφορά στην Έκθεση Πεπραγμένων Β΄ Εξαμήνου 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας».