Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για το Παιδί και την Οικογένεια «ΠΝΟΗ». Τα θέματα που θα συζητηθούν

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Μαίου 2023 στις 18:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας

Την Τετάρτη 3 Μαίου 2023 στις 18:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας (Ομονοίας 50-2ος όροφος-άνωθεν PUBLIC) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για το Παιδί και την Οικογένεια «ΠΝΟΗ».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Διοικητικός απολογισμός από 01/01/2022-31/12/2022
  3. Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2022-31/12/2022
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού 2023
  7. Διαγραφές μελών
  8. Άλλα θέματα

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο στις 18:30. Παρακαλούνται τα μέλη προσερχόμενα στη Γενική Συνέλευση να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η παρουσία των μελών είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου.