Γενικό Λύκειο Ελευθερούπολης: Στην Ισλανδία για «το Σχολείο του 21ου αιώνα»

Ένα βιωματικό μάθημα μέσω του Erasmus για τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου για τα διλήμματα και τις προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης

Κατά την περίοδο της κινητικότητας 21-27 Μαίου 2023, τρεις εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Ελευθερούπολης επισκέφτηκαν την Ισλανδία συμμετέχοντας σε πρόγραμμα με τίτλο “OUTDOOR  EDUCATION” (μέσω Erasmus και συμμετοχή σε Ευρωπαικό πρόγραμμα ΚΑ122 με τίτλο «Εκπαιδεύοντας Ευρωπαίους Πολίτες στο Σχολείο του 21ου αιώνα») μαζί με εκπαιδευτικούς από 18 διαφορετικά σχολεία 10 ευρωπαϊκών χωρών.

Η ποικιλία εμπειριών και οι αποκτηθείσες γνώσεις βοήθησαν τους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την ανάγκη καλλιέργειας κριτικού πνεύματος, όπως και την ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, απέκτησαν εμπειρία του πλούσιου γεωφυσικού ψηφιδωτού μέσα από επίσκεψη σε καταρράκτες, γεωθερμικά πάρκα, παγετώνες, ηφαίστεια, λίμνες και συνειδητοποίησαν την ανάγκη αξιοποίησης της τοπικής γνώσης αναφορικά με την τοπική χλωρίδα και πανίδα, καθώς και τη σημασία της αναγνώρισης και αξιοποίησης των διαφορετικών προσεγγίσεων της φύσης.

Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα μέσα από τις επισκέψεις, τις διαλέξεις και την ανταλλαγή βιωμάτων, γνώσεων και προβληματισμών να προσεγγίσουν με ευρύτητα σκέψης τα διλήμματα και τις προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης και την υποστήριξη πρακτικών οι οποίες συμβάλλουν στην αειφορία.

Παράλληλα, η ώσμωση των ιδεών βοηθά να αναλάβουν, σε συνεργασία με τους μαθητές, έναν πιο ενεργό και πολυτροπικό ρόλο υπεράσπισης του περιβάλλοντος με την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Επίσης, η ενημέρωση για το ισλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα στις διάφορες βαθμίδες του αλλά και η επίσκεψη σε συγκεκριμένο σχολείο προσέφερε πολύτιμο υλικό στους εκπαιδευτικούς για προτάσεις υλοποίησης συγκεκριμένων πρακτικών.