Σέρρες, Καβάλα και Καρδίτσα οι επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στην Καβάλα το πρώτο κρούσμα στην ΠΑΜ-Θ

Ποια περιοχή της Καβάλας αναφέρεται ως επηρεαζόμενη-Ποια δεδομένα έλαβε υπόψη η Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές

Στην Καβάλα εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας για το 2023.

Παράλληλα, στις τρεις επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα για την περίοδο μετάδοσης 2023 συμπεριλαμβάνεται και η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και συγκεκριμένα ο Δήμος Νέστου.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Η «Ομάδα Εργασίας (ΟΕ) για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» του Υπουργείου Υγείας, μετά από ηλεκτρονική σύσκεψη στις 20/07/2022, λαμβάνοντας υπόψη:

 • τα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τη
  λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου (ΔΝ) έως τις 20/07/2023
 • τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των εκτιμώμενων περιοχών έκθεσης, σύμφωνα με την
  διερεύνηση των δηλωθέντων κρουσμάτων

αποφάσισε ότι οι επηρεαζόμενες από τον ιό του Δυτικού Νείλου περιοχές για την περίοδο μετάδοσης 2023, μέχρι τις 20/07/2023, περιλαμβάνουν:

 • Από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών:
  τον Δήμο Ηράκλειας
 • Από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας:
  τον Δήμο Νέστου
 • Από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας:
  τον Δήμο Καρδίτσας

Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος που αφορούν σε όλες τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας και ειδικότερα αυτές των επηρεαζόμενων περιοχών κοινοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).

Οδηγίες Αιμοεπαγρύπνησης (από το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων-ΣΚΑΕΜ/ΕΟΔΥ):

 • Παροχή οδηγιών στους αιμοδότες, εάν εμφανίσουν πυρετό ή κάποιο άλλο από τα κλινικά συμπτώματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ, εντός διαστήματος 15 ημερών από την αιμοδοσία, να ενημερώσουν την υπηρεσία στην οποία αιμοδότησαν ανεξαρτήτως περιοχής. Σε περίπτωση ενημέρωσης από αιμοδότη για εμφάνιση συμπτωμάτων μετά την αιμοδοσία, η αιμοδοσία προβαίνει στη δέσμευση της μονάδας και των παραγώγων της και γίνεται έλεγχος του δότη από το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών, Α’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ (Καθ. κα Α. Παπά, τηλ: 2310 999020, 2310 999006)
 • Ενημέρωση του ΣΚΑΕΜ για τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιμοδοτών και καταγραφή των αναλυτικών δεδομένων στο Δελτίο αιμοεπαγρύπνησης για τη λοίμωξη από τον Ιό του Δυτικού Νείλου (ΔΝ), σύμφωνα με οδηγίες που έχουν δοθεί από το ΣΚΑΕΜ (τηλ. 210 5212017, 210
  5212880)