ΕΛΜΕ Καβάλας: Η ένταξη και όχι ο αποκλεισμός πρέπει να είναι το τείχος που οφείλει να υψώνει το σχολείο

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Καβάλας για τα τμήματα ένταξης και τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν

Ανακοίνωση για τα τμήματα ένταξης εξέδωσε η ΕΛΜΕ Καβάλας, ζητώντας άμεσα λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «η ένταξη και όχι ο αποκλεισμός, οι ίσες ευκαιρίες και όχι η ανισότητα είναι τα τείχη που οφείλει το σχολείο να υψώσει απέναντι στα φαινόμενα μισαλλοδοξίας, βίας και ρατσισμού της εποχής μας».

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Καβάλας

Τα τμήματα ένταξης αποτελούν εξειδικευμένες υποστηρικτικές δομές οι οποίες λειτουργούν με κύριο στόχο την ένταξη μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες στο γενικό σχολείο.

Σκοπός τους είναι η παροχή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η υποστήριξη των μαθητών/τριών σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών στη μάθηση που δεν εξαρτάται από εθνότητες, κοινωνικές τάξεις, φύλο, σεξουαλικές προτιμήσεις, γνωστικές ικανότητες  ή την ύπαρξη αναπηρίας.

Στον Nομό μας τμήματα ένταξης λειτουργούν σε δεκατέσσερα σχολεία, εννιά  στην πόλη της Καβάλας και πέντε στην περιφέρεια (στα Γυμνάσια Αμυγδαλεώνα, Ελευθερούπολης, Περάμου, 1o Χρυσούπολης και Λιμένα).

Όμως από τα δεκατέσσερα σχολεία του Νομού δύο μόνον είναι Λύκεια και αυτά βρίσκονται μέσα στην πόλη (το 1o ΓΕΛ και το 4o ΕΠΑΛ). Παρατηρείται επομένως το φαινόμενο με τη μετάβαση των παραπάνω μαθητών και μαθητριών στο Λύκειο να διακόπτεται απότομα η φροντίδα τους, με όλες τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει στη μάθηση και στην κοινωνικοποίησή τους.

Το σχολικό έτος 2015-16 ιδρύθηκαν στον Νομό μας τα πέντε τελευταία τμήματα ένταξης. Έκτοτε και παρά την έκδοση της ΥΑ 48132/Δ3/27-4-2021 (η οποία αναφερόταν στην «υποβολή προτάσεων για ίδρυση Τ.Ε.») και παρά την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων από τα σχολεία η κατάσταση παρέμεινε στάσιμη.

Ζητάμε από την πολιτεία να ικανοποιήσει όλες τις σχετικές με το θέμα αιτήσεις των σχολείων και ιδιαίτερα αυτές των Λυκείων, τόσο της πόλης όσο και της περιφέρειας.

Ζητάμε από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (τους συλλόγους και την ένωση γονέων, τους μαθητές, τη ΔΔΕ, τις σχολικές επιτροπές των Δήμων) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Πιστεύουμε πως η ένταξη και όχι ο αποκλεισμός, οι ίσες ευκαιρίες και όχι η ανισότητα είναι τα τείχη που οφείλει το σχολείο να υψώσει απέναντι στα φαινόμενα μισαλλοδοξίας, βίας και ρατσισμού της εποχής μας.