ΤΕΕ ΑΜ: Εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Αναλυτικά τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Οι εξετάσεις είναι προφορικές-Τι ισχύει για όσους και όσες συμμετείχαν σε παλαιότερη εξεταστική περίοδο και τελικά δεν προσήλθαν ή απέτυχαν

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας πρόκειται να διενεργήσει εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών Εσωτερικού και των Ισοτίμων Σχολών Εξωτερικού».

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στο σύνδεσμο εδώ από 1 μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εξέτασης βρίσκονται στη διεύθυνση εδώ.

Οι εξετάσεις είναι προφορικές και θα διενεργηθούν είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία του ΤΕΕ στην Καβάλα είτε με τη χρήση μεθόδων, εξ αποστάσεως, αξιολόγησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός 20 ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση και τα δικαιολογητικά τους σε έντυπη μορφή, σε παλαιότερη εξεταστική περίοδο και τελικά δεν προσήλθαν ή απέτυχαν, υποβάλουν νέα αίτηση.

Όλα τα αρχεία των δικαιολογητικών υποβάλλονται σε μορφή .pdf, εκτός της φωτογραφίας που υποβάλλεται σε μορφή .jpeg.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της εξέτασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην προκήρυξη των εξετάσεων ή στα γραφεία του Τμήματος (τηλ. 2510227430,e-mail [email protected])