Ιδρύθηκε η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Κεραμωτής. Πρώτο μέλημα η επίλυση του κυκλοφοριακού λόγω τουριστικής κίνησης

Τα μέλη της τριμελούς προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και η πρόταση για να μη διέρχονται μέσα από το χωριό οι τουρίστες που μετακινούνται από και προς τη Θάσο

Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023 στην Κεραμωτή συνήλθαν 23 κάτοικοι, ως ιδρυτικά μέλη, για την σύσταση σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και υποβολή προτάσεων επί σχεδίου καταστατικού εγκρίθηκε και υπογράφτηκε το τελικό κείμενο του καταστατικού για την ίδρυση σωματείου με την επωνυμία «Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Κεραμωτής».

Επίσης εκλέχτηκε ομόφωνα τριμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τον Ανδρόνικο Σινιώρη ως πρόεδρο και τους Περικλή Μαυροθαλασσίτη και Χαράλαμπο Τάταρη ως μέλη, προκειμένου να προωθήσει την διαδικασία αναγνώρισης του Σωματείου στο Ειρηνοδικείο Καβάλας.

Σκοπός του σωματείου είναι η προώθηση προς επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Κεραμωτής. Το κύριο και βασικό πρόβλημα δημιουργείται από τη διακίνηση εντός του οικισμού της Κεραμωτής κάθε είδους οχήματος για τη μεταφορά προς και από τη Θάσο επιβατών και εμπορευμάτων. «Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την εκπομπή καυσαερίων, η ηχορύπανση και η κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τη θερινή περίοδο υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επηρεάζουν αρνητικά την βιώσιμη ανάπτυξη της Κεραμωτής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το 2022 διακινήθηκαν 544.097 οχήματα και τα διανυθέντα χιλιόμετρα εντός του οικισμού εκτιμώνται σε 830.000 χιλιόμετρα», αναφέρει η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του σωματείου.

Υπάρχουν βεβαίως και άλλα σοβαρά προβλήματα, αλλά ο κύριος στόχος του συσταθέντος σωματείου είναι η επίλυση του παραπάνω προβλήματος με μεταφορά της δραστηριότητας μετακίνησης προς και από τη Θάσο εκτός του οικισμού.

«Με κάθε νόμιμο μέσο και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές θα επιδιωχθεί η οριστική λύση του προβλήματος με μεταφορά της δραστηριότητας στη βόρεια πλευρά του Κόλπου της Κεραμωτής. Γνωρίζοντας ότι η κατασκευή νέων λιμενικών ευκολιών για τον παραπάνω σκοπό θα είναι χρονοβόρα λόγω της υφιστάμενης γραφειοκρατικής διαδικασίας, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, που ήδη έχουν προταθεί, για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και να επιδιωχθεί με κάθε νόμιμο τρόπο η συντόμευση της διαδικασίας. Ελπίζοντας ότι πρωτοβουλία αυτή θα τύχει ευρείας συμμετοχή και ανταπόκρισης από τους κατοίκους της Κεραμωτής καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποστηρίξει την κίνησή μας αυτή και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια», προσθέτει.