Κατατακτήριες εξετάσεις για την είσοδο στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας

Διαβάστε μέχρι πότε θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν

Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας ενημερώνει, με ανακοίνωση του, τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών Β΄ και Γ΄ Τάξης Γυμνασίου καθώς και των μαθητών Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Λυκείου που επιθυμούν την εισαγωγή των παιδιών τους στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, να καταθέσουν σχετική αίτηση στη γραμματεία του Σχολείου το αργότερο έως την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14.00.Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 στις 10.00 π.μ. στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας.

Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες θα εξετασθούν στα ακόλουθα μαθήματα:

α. για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

β. Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

γ. Για την Α΄ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

δ. Για τη Β΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

ε. Για τη Γ΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την εξεταστέα ύλη μέσω της ιστοσελίδας του Σχολείου στο σύνδεσμο: https://gym-mous-kaval.kav.sch.gr/