100 Χρόνια Ιερά Μητρόπολη ΦΝΘ: «Προσκλητήριο» Στεφάνου προς όλους τους υποψήφιους ενόψει του εορτασμού

Τι αναφέρει στην ανοιχτή επιστολή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Aπό το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου ανακοινώθηκε ότι, εν όψει των επικειμένων αυτοδιοικητικών εκλογών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ΦΝΘ κ. Στέφανος, απέστειλε ιδιαίτερο γράμμα προς όλους τους υποψηφίους-επικεφαλής των συνδυασμών για τους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Θάσου, όπως και για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου «να τους καταστήσει εγκαίρως κοινωνούς και ενημερωμένους περί της προθέσεως της τοπικής Εκκλησίας για τον επίσημο ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ των 100 χρόνων (1924-2024) από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, επισημαίνοντας την ανάγκη της συνεργασίας και του συντονισμού των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων για την ανάδειξη, προβολή και υποστήριξη του ιστορικού αυτού γεγονότος για τον τόπο και την περιοχή μας».

Μαζί με τις καθιερωμένες ευχές για την συγκυρία της εκλογικής διαδικασίας, στην εν λόγω ενημερωτική ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, αποτυπώνονται τα ακόλουθα ιστορικά στοιχεία μαζί με αποσπάσματα σκέψεων, προτάσεων και πρωτοβουλιών στο κοινό πεδίο δράσεως και επικοινωνίας:

«… το επόμενον έτος 2024 συμπληρώνονται εκατόν (100) έτη από της δια Πατριαρχικού Τόμου ιδρύσεως της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, η οποία συνεστήθη ως ξεχωριστή επαρχία και Μητρόπολις, υπό τον διακριτικόν τίτλον «Ιερά Μητρόπολις Καβάλας», με την προσάρτησιν των τότε υποδιοικήσεων Καβάλας και Νέστου. Συνεπεία της εν λόγω επετείου η τοπική μας Εκκλησία προετοιμάζει την διοργάνωσιν των καταλλήλων δια την περίστασιν επετειακών εκδηλώσεων, το οποίον, ως μοναδικόν γεγονός, χρήζει της προσοχής και υποστηρίξεως απάντων.

»Η εκκλησιαστική και ιστορική διαδρομή της τοπικής ημών Εκκλησίας εκκινεί, ως είναι γνωστόν, με την έλευσιν του Αποστόλου Παύλου και των συνεργατών του Σίλα, Τιμοθέου και Λουκά εις την Νεάπολιν (σημερινήν Καβάλαν) και την ίδρυσιν της πρώτης εν Ελλάδι και Ευρώπη χριστιανικής Εκκλησίας εις τους Φιλίππους το 50 μ.Χ.. Από των χρόνων του Αποστόλου Παύλου έως και της κατά το έτος 1924 συστάσεως αυτής, ως κεχωρισμένης και αυτοδιοικήτου Μητροπόλεως, η Εκκλησία των Φιλίππων, ως ήτο φυσικόν ηκολούθησεν τας περιπετείας της Πόλεως και της περιοχής εν γένει. Οποτεδήποτε η Πόλις ευρίσκετο εις ακμήν και η Εκκλησία ευρίσκετο εις περίβλεπτον θέσιν, και ότε η Πόλις υπέφερεν από επιδρομάς και πολέμους τα γεγονότα αυτά είχον άμεσον αντίκτυπον και εις την Εκκλησίαν.

»Κατ’ ουσίαν, όμως, η εκκλησιαστική επαρχία της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την σημερινήν κανονικήν και νόμιμον υπόστασιν αυτής, εξελίχθῃ το πρώτον μεν κατά το έτος 1924 ως Ιερά Μητρόπολις Καβάλας και Νέστου, ακολούθως κατά το 1930 ως Ιερά Μητρόπολις Φιλίππων και Νεαπόλεως και εν τέλει από του 1953 και με την υπαγωγήν εις αυτήν της νήσου της Θάσου ως Ιερά Μητρόπολις Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου.

»Επί τη βάσει των ανωτέρω, τόσον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως, όσον και η Εκκλησία της Ελλάδος, απεδέχθησαν την σχετικήν πρότασιν ημών και ενέκριναν, κατ’ αρχήν, την διοργάνωσιν του επισήμου εορτασμού κατά τον μήνα Σεπτέμβριον του 2024, θέτοντας αυτόν υπό την αιγίδα των αρμοδίων Συνοδικών Οργάνων. Περί του καταρτισθησομένου προγράμματος με πλείονας πληροφορίας και συγκεκριμένας ημερομηνίας θα επανέλθωμεν με νεώτερον έγγραφον, αφού θα έχουν αξιολογηθεί καταλλήλως προτάσεις και σκέψεις όλων των εμπλεκομένων και εχόντων την καλήν διάθεσιν δια την επιτυχίαν των προγραμματιζομένων.

»Έχομεν δι’ ελπίδος την βεβαιότητα ότι θα αξιολογήσητε θετικώς και θα αξιοποιήσητε επωφελώς και κατά την κρίσιν σας την πρώτην ταύτην ενημέρωσιν και πληροφορίαν, επί της οποίας η από μέρους σας συμβολή κρίνεται απαραίτητος, όπως και η αρχική θετική ανταπόκρισίς σας με την δυνατότητα αξιοποιήσεως του γεγονότος μέσω των προγραμματικών δηλώσεών και ενεργειών σας, επί τη βάσει πάντοτε της ανάγκης της από κοινού συνεργασίας και δράσεως ημών.

»Ευχόμενοι πάσαν δύναμιν και ευλογίαν του αγίου Τριαδικού Θεού εις το έργον και τον καλὸν αγώνα σας δια την πρόοδον του τόπου μας, επισημαίνομεν, ως εκ περισσού, ότι κατά το χρονικόν διάστημα του επετειακού εορτασμού η Πόλις της Καβάλας, ως η κοινή έδρα τόσον της τοπικής ημών Εκκλησίας όσον και του Δήμου της Καβάλας, με αναπόσπαστον ιστορικόν σημείον αναφοράς την περιοχήν των Φιλίππων, θα φιλοξενήσει υψηλούς επισκέπτας και συμμετέχοντας προσκεκλημένους, με αποκορύφωμα την αναμενομένην έλευσιν του υπό τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμον δωδεκα(12)μελούς εξ αρχιερέων Σώματος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Μετ’ ευχών και τιμής
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ
Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ

Στη σχετική ανακοίνωσή της η Μητρόπολη ΦΝΘ συμπληρώνει: «Η πιο πάνω αλληλογραφία δίδεται στην δημοσιότητα, ως μια πρώτη έγκαιρη παρέμβαση και πρόσκληση σε συνεργασία, με την μορφή ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων με τα «κοινά» της τοπικής μας κοινωνίας, όπως και των συμπολιτών και συμπολιτισσών μας, που παρακολουθούν και αξιολογούν κινήσεις και δράσεις για την ανάδειξη του ιστορικού παρελθόντος και της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και προσδοκούν την πρόοδο και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής μας».