Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον Σύνδεσμο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας

Το θέμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η αλλαγή του καταστατικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, μετά από εισήγηση του προέδρου και τη σύμφωνη γνώμη των μελών, αποφάσισε, σύμφωνα με το καταστατικό, να πραγματοποιήσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στη Στέγη του Συνδέσμου την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 στις 18:00.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί και πάλι μετά την παρέλευση μιας ώρας. Το θέμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η αλλαγή του καταστατικού.

Μπορούν να παραβρεθούν όλα τα μέλη, παλιά και νέα.