Ερευνητικό Κέντρο ΜΟΗΑ: Η προβολή και παρουσίαση των εκθεμάτων σε μουσεία, σχολεία και τουριστικές επιχειρήσεις στο προσκήνιο

Ημερίδα με θέμα «επαυξημένη πραγματικότητα (ICE) και αποτύπωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αν. Μακεδονία και Θράκη» στο Ιμαρέτ

Το Ερευνητικό Κέντρο ΜΟΗΑ διοργανώνει την ημερίδα «Eπαυξημένη πραγματικότητα (ICE) και αποτύπωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αν. Μακεδονία και Θράκη», που θα πραγματοποιηθεί στο Ιμαρέτ της Καβάλας την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023, από τις 10:00 ως τις 16:00.

Κατά τη συνάντηση, στην οποία είναι προσκεκλημένοι τοπικοί φορείς της περιφέρειας από τα πεδία του πολιτισμού, του τουρισμού και της εκπαίδευσης, οι συνεργαζόμενοι φορείς του Έργου ICE θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της συνέργειάς τους και θα συζητήσουν τους τρόπους προβολής και παρουσίασης των εκθεμάτων σε μουσεία, σχολεία και τουριστικές επιχειρήσεις του παρόντος και του μέλλοντος, με έμφαση στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των τόπων.

Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης ξεχωρίζει για την πλούσια πολιτιστική και μακραίωνη κοινωνική και θρησκευτική συνύπαρξη ανθρώπων με ποικίλες γλωσσικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ταυτότητες. Το Έργο ICE (Innovative Cultural Experience), στο εγχείρημά του να κάνει απτή την πλούσια κουλτούρα του τόπου, φέρνει κοντά ερευνητές, τεχνολόγους και ειδικούς επιστήμονες με σκοπό την καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη του υλικού και άυλου πολιτισμού της περιοχής.

Πέρα από τις συνήθεις εφαρμογές περιήγησης, που έχουν συνήθως στατικό περιεχόμενο, το ICE σχεδιάζει και εφαρμόζει ένα καινοτόμο σύστημα ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εφαρμογή παρουσίασης εκθεμάτων, με δυναμικό περιεχόμενο για τους επισκέπτες, παιδιά ή ενήλικες, τουρίστες ή ερευνητές.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Ερευνητικού Κέντρου ΜΟΗΑ και των Τμημάτων Θεολογίας και Φυσικής (Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εργαστηρίου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Εργαστηρίου Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Κινητών Εφαρμογών (ΑΕΤΜΑ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02564) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).