Περιφέρεια ΑΜ-Θ: Ποια έργα αφήνει «παρακαταθήκη» η Διοίκηση Μέτιου [πίνακας]

Ποια έργα εκτελούνται αυτήν τη στιγμή, ποια βρίσκονται σε διαδικασία διαγωνισμού και ποια έχουν δεσμευμένους πόρους για την υλοποίησή τους. Αυτά που αφορούν στην Καβάλα και το «ευχαριστώ» του Χρήστου Μέτιου

Η απερχόμενη Διοίκηση Μέτιου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ενημερώνει για την πρόοδο των έργων τα οποία έχει δρομολογήσει, αναφέροντας λεπτομερώς σε ποια φάση βρίσκεται η πορεία υλοποίησής τους.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έργα που:

  • είτε εκτελούνται αυτήν τη στιγμή
  • είτε βρίσκονται σε διαδικασία διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου
  • είτε έχουν δεσμευμένους πόρους για την υλοποίηση τους
  • είτε έχει προχωρήσει η ωρίμανσή τους και η προετοιμασία του φακέλου τους προς ένταξη

«Τα έργα αυτά εκτελούνται από τις τεχνικές μας υπηρεσίες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και αφορούν σε οδικά έργα, σε αντιπλημμυρικά έργα, σε έργα πρωτογενούς τομέα, σε κτιριακά έργα κα. Το τεχνικό πρόγραμμα που υλοποιούμε περιλαμβάνει περισσότερα από 400 έργα, εκ των οποίων τα σημαντικότερα περιγράφουμε παρακάτω. Ευχαριστώ όλα τα στελέχη της Περιφέρειας για την καλή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια», αναφέρει ο απερχόμενος Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ, Χρήστος Μέτιος.

Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
Α. ΟΔΙΚΑ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 ΆΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 98.902,08
2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΜΟΛΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.250.000,00
3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΜΟΛΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» 145.000,00
4 ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ 700.000,00
5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 1.000.000,00
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 600.000,00
7 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 114.000,00
8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΘΑΣΟ 1.000.000,00
9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΆΡΙΘΜ. 6,8,10,11, 12 ΚΑΙ 13 ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 1.200.000,00
10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ – ΑΜΙΣΙΑΝΑ 235.000,00
11 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΡΑΧΩΝΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ 55.000,00
12 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ-ΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 1.200.000,00
13 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  «ΚΑΡΟΛΙΝΑ» ΕΠΙ ΤΗΣ 10ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 19.981,77
14 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡ. ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ 74.000,00
Σύνολο: 7.691.883,85
Β. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ 275.000,00
2 «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ» 85.358,76
3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΣΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΕΝΑΓΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.000.000,00
4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΦΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΝΕΣΤΟΥ 245.000,00
5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΝΑΓΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ (Δ΄ ΦΑΣΗ) 300.000,00
Σύνολο: 1.905.358,76
Γ. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 11.000.000,00
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ – 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2.250.000,00
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ), (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ) 2.500.000,00
4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΣΤΟ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 74.000,00
5 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) ΣΤΟ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 67.740,00
6 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΜΕΛΕΤΗ) 2.446.956,00
7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΝΕΣΤΟΥ 11.590.000,00
8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΝΗΣ 29.884,00
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΕΒ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 30.000,00
10 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ 170.426,73
11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ 174.340,17
Σύνολο: 30.333.346,90
Δ. ΚΤΗΡΙΑΚΑ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΊΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» 1.725.000,00
2 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ» 53.400,00
3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ» 74.400,00
Σύνολο: 1.852.800,00
Δ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ 12.342.221,75
Σύνολο: 12.342.221,75
Σύνολο Έργων: 34 54.125.611,26
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. ΟΔΙΚΑ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Εργασίες ασφαλτόστρωσης, τοποθέτησης Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) και βαφή ιστών οδοφωτισμού σε τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας 2.800.000,00
1 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 74.100,00
2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 100.000,00
3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 1.000.000,00
4 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ 400.000,00
5 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 300.000,00
Σύνολο: 4.674.100,00
Σύνολο Έργων: 5 4.674.100,00
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
Α. ΟΔΙΚΑ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1
2 Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού  Καβάλας και Νήσου Θάσου 1.000.000,00 €
3 Υπηρεσίες αποχιονισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας και Νήσου Θάσου 600.000,00 €
4 Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας,  προϋπολογισμού  € 1.000.000,00
5 Βελτίωση κόμβου ΒΦΛ – Χαλκερού με εθνική οδό Καβάλας – Ξάνθης, προϋπολογισμού € 220.000,00
6 Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας, προϋπολογισμού  € 700.000,00
7 Υπηρεσίες καθαρισμού ερεισμάτων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Καβάλας από χόρτα κ.λ.π., προϋπολογισμού  € 200.000,00
8 Εργασίες βελτίωσης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας, προϋπολογισμού  € 800.000,00
9 Υπηρεσίες καθαρισμού ερεισμάτων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Θάσου από χόρτα κ.λ.π., προϋπολογισμού  € 73.103,51
10 Μελέτη δημιουργίας νέου βόρειου κρηπιδώματος οχηματαγωγών στις λιμενικές εγκαταστάσεις Κεραμωτής (Ν. Καβάλας) και οδική σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο, Υπηρεσίες καθαρισμού ερεισμάτων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Καβάλας από χόρτα κ.λ.π., προϋπολογισμού  € 1.000.000,00
Σύνολο: 19.615.403,51
Σύνολο Έργων: 10 19.615.403,51
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ  ΣΤΟ Π.Π.Α ΠΑΜΘ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
Α. ΟΔΙΚΑ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Βελτίωση – Διαπλάτυνση της 10ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Νέα Πέραμος – Εγνατία Οδός 1.700.000,00
2 Ισόπεδοι κόμβοι στην Ν. Ηρακλείτσα Νομού Καβάλας επί της 10ης  Επαρχιακής Οδού 2.500.000,00
3 Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση «Καρολίνα» επί της 10ης επαρχιακής οδού 500.000,00
4 Διαμόρφωση Ισόπεδου Κυκλικού Κόμβου  στην παλαιά εθνική οδό Νο2 στην ανατολική είσοδο της Ελευθερούπολης 850.000,00
5 Βελτίωση οδικής ασφάλειας εντός του οικισμού του Παληού του Δήμου Καβάλας, σε συνεργασια με το Δήμο 1.600.000,00
6 Βελτίωση, Διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Χρυσούπολη – παράκαμψη Ερατεινού και κόμβου με επαρχιακή οδό προς αεροδρόμιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 2.054.000,00
7 Αναβάθμιση – Διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού 6 Νομού Καβάλας από Ι.Κ. με Ε.Ο. 2 (Καβάλας – Ξάνθης) έως Ι.Κ. με αεροδρόμιο Καβάλας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ανατέθηκαν στον Αναπτυξιακό Οργανισμό 1.500.000,00
8 Διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου επί της υπ’ αρίθμ. 2 Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης στη θέση «Ακόντισμα» Ν. Καρβάλης, ανατέθηκαν στον Αναπτυξιακό Οργανισμό 1.500.000,00
Σύνολο: 12.204.000,00
1 Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Θάσου, το έργο βρισκεται σε διαδιακασι ωριμανσης φακέλου και ο προυπολογισμός ενδέχεται να φτάσει έως 3.000.000,00
Β. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
1 Συντήρηση – αποκατάσταση της λειτουργικότητας αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός κοίτης ρεμάτων νομού Καβάλας 2.300.000,00
2 Αποκαταστάσεις Τάφρων Δυτικής Πεδιάδας Νέστου (Β’ Φάση) 1.600.000,00
3 Κατασκευή ταμιευτήρα σε Τρικάναλο Φιλίππων και Τρικάναλο Κρηνίδων (ΤΑΠ) 3.500.000,00
Σύνολο: 7.400.000,00
Γ. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Επέκταση Αρδευτικού  δικτύου, στο Αγρόκτημα Ν. Καρβάλης, σε συνεργασία με το Δήμο 2.500.000,00
Σύνολο: 2.500.000,00
Σύνολο Έργων: 13 22.104.000,00