Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Γεωργών

Θόδωρος Μαρκόπουλος: «Χρειαζόμαστε νέους και ορεξάτους ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα χαρτιά τους, αξιοποιώντας το ποσό που παρέχει το Πρόγραμμα»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν το πρωί της Τετάρτης 2 Νοεμβρίου 2016 ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΑΜ-Θ Σωτήρης Παπαδόπουλος και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Δημόσιας Υγιεινής, Επαγγελμάτων Υγείας και πρόληψης και προαγωγής Υγείας και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας Χρήστος Γάκης, με επίκεντρο το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τα στενά περιθώρια που αφήνει η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Νοεμβρίου για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ αντιστοιχούν 23,4 εκατομμύρια ευρώ από το εν λόγω πρόγραμμα, (Π.Α.Α. 2014-2020, «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»-υπομέτρο 6.1), με τον κ. Μαρκόπουλο να σημειώνει ότι «το ζητούμενο είναι ο παραγωγικός τομέας της γεωργίας σε Καβάλα και Θάσο να εμπλουτιστεί με νέους ανθρώπους με δυναμική, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα βήματα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης», προσθέτοντας ότι παρά τα στενά περιθώρια της καταληκτικής ημερομηνίας, «στόχος του είναι να έχουμε όσο περισσότερες εντάξεις νέων αγροτών στην παραγωγική δραστηριότητα». Παράλληλα, τόνισε ότι «έχουμε καλλιέργειες με μεγάλο κόστος ανά στρέμμα και γι’ αυτό χρειαζόμαστε νέους και ορεξάτους ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα χαρτιά τους, αξιοποιώντας το ποσό που παρέχει το Πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα θα φέρουν μια ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στην παραγωγική διαδικασία».

Από την πλευρά του ο κ. Παπαδόπουλος πληροφόρησε ότι «η Περιφέρεια έχει επιτελικό ρόλο στη διαχείριση του νέου προγράμματος και μπορεί να εντάξει 200 άτομα, ενώ στο προηγούμενο πρόγραμμα είχαν ενταχθεί περίπου 270 άτομα», ενώ στη συνέχεια η γεωπόνος Γιώτα Κοντούδη αναφέρθηκε στο ποσό που αντιστοιχεί στον κάθε αγρότη, ανάλογα με το τι θα παράγει και πού είναι δηλωμένη η μόνιμη κατοικία του, ένα ποσό που κυμαίνεται από 17.000 μέχρι 22.000 ευρώ, σαφώς υψηλότερο από την περσινή επιδότηση που έφτανε τα 15.000 ευρώ, ενώ στο τρέχον πρόγραμμα δεν υπάρχουν μακροχρόνιες υποχρεώσεις «και ο νέος αγρότης έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει το επιχειρησιακό του σχέδιο και να αποδεσμευτεί σε 4-5 χρόνια», όπως ανέφερε η ίδια.

Όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων, η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων μέχρι τις 30/11/2016. Κατόπιν, οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ. Ο φάκελος συντάσσεται σε συνεργασία με σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας, που αναλαμβάνει και την υποχρέωση της τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Βασικός στόχος είναι εντός του προσεχούς Φεβρουαρίου, να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των φακέλων για να ξεκινήσουν το δυνατόν πιο έγκαιρα οι πληρωμές των δικαιούχων.

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους

Τα κριτήρια που αφορούν την ένταξη των υποψήφιων δικαιούχων στο εν λόγω πρόγραμμα, έχουν ως εξής:

Φυσικά πρόσωπα

1α. Έχουν συμπληρώσει το18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.
1β. Είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής του υπομέτρου

Νομικά Πρόσωπα

1α. Έχουν αρχηγό-νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, που να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει  υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του και ο οποίος θα μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου με ποσοστό τουλάχιστον 51 %.
2β. Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού-νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας
3.Οι νέοι γεωργοί-αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Ο.Σ.Δ.Ε.
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι για τα νομικά πρόσωπα
  • Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης
  • Να εκπληρώνουν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης
  • Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν εντός 36 μηνών

Κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης

-Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης
-Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας τουλάχιστον ίσο με 8.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ
-Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:
α. Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους
β. Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης, που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης
γ. Το ζωικό και το μελισσοκομικό κεφάλαιο πρέπει να είναι ιδιόκτητα
δ. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη
ε. Ως προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, οπότε μόνο ένας εκ των δύο μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης
-Η περίοδος υποβολής αιτήσεων-φακέλων υποψηφιότητας καθορίζεται από τις 31-10-2016 έως 30-11-2016.