Τυπικά αλλά και ουσιαστικά προβλήματα στον διαγωνισμό για τα Λουτρά των Ελευθερών

Χρήστος Γάκης: «Θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και θα καταλήξουμε σύντομα σε επενδυτή»

Τυπικά προβλήματα εντοπίστηκαν στον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών  κατά τον πρώτο έλεγχο των προσφορών που κατατέθηκαν για τα Λουτρά των Ελευθερών, αλλά και ένα ουσιαστικό  πρόβλημα, όταν εντοπίστηκε ταυτοπροσωπία  στα Διοικητικά Συμβούλια των δυο εταιριών των υποψηφίων επενδυτών. Τα παραπάνω προβλήματα πάντως δεν ανησυχούν ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Χρήστο Γάκη, ο οποίος εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και θα προκύψει ανάδοχος.

«Υπήρξαν τυπικές ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να τα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι. Τα βασικά έγγραφα υπάρχουν στους φακέλους. Προέκυψε  ένα ζήτημα, όταν η Επιτροπή εντόπισε ότι μέλος του ΔΣ ήταν κοινό πρόσωπο και στις δυο εταιρίες και επομένως υπάρχουν ενδείξεις ότι προηγήθηκε συνεννόηση μεταξύ των υποψηφίων. Ο συγκεκριμένος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με μια εταιρία και όχι με δυο, αν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Ενστάσεων είναι ο τελικό όργανο που θα κρίνει  και θα βγάλει το πόρισμα αν επικυρώνει  το πόρισμα της αρχικής επιτροπής. Θα κοινοποιηθεί το πρακτικό στην επόμενη εβδομάδα και θα ακολουθήσει το προβλεπόμενο τριήμερο των ενστάσεων. Δεν ανησυχώ, ο ενδιαφερόμενος θα εξακολουθήσει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, το βέβαιο είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον» δήλωσε, προσθέτοντας ότι: «Η πρόβλεψη στη συγκεκριμένη διακήρυξη είναι ότι δεν μισθώνεται η ιαματική πηγή, αλλά μόνον το ακίνητο, η ιαματική πηγή είναι ελεύθερη, υπάρχει μια προτεραιότητα για τον επενδυτή,  όμως δεν χρησιμοποιείται στο σύνολο της σε ανάλογες περιπτώσεις,  οπότε μένει διαθέσιμο μέρος της  για να κάνουν χρήση αυτής και επενδυτές σε γύρω οικόπεδα που θα κάνουν κάποιες μονάδες. Το νερό είναι ένα αγαθό για όλους και κρίναμε ότι δεν θα έπρεπε να διατεθεί μόνον στον επενδυτή».