Νέα διοίκηση στο ΤΕΕ-ΑΜ (όλα τα ονόματα)

Συγκροτήθηκε σε σώμα σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες

Στην Ειδική Συνεδρίαση, της 16ης Ιανουαρίου της νέας Αντιπροσωπείας του παραρτήματος Αντολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που προέκυψε μετά τις γενικές εκλογές του ΤΕΕ της 20ης Νοεμβρίου 2016, εκλέχθηκαν  με την προβλεπόμενη διαδικασία των έμμεσων εκλογών και μυστικών ψηφοφοριών τα νέα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ-ΑΜ, δηλαδή τα μέλη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και τα μέλη του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής, ως εξής:

Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ-ΑΜ

Πρόεδρος: Νάστος Γεώργιος (Αρχιτέκτων μηχανικός)
Αντιπρόεδρος: Τσάλτας Κλεάνθης (Πολιτικός μηχανικός)
Γενικός Γραμματέας: Παπαγιαννίδου Στυλιανή (Πολιτικός μηχανικός)

Ο νέος πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ Γεώργιος Νάστος

Διοικούσα Επιτροπή

Πρόεδρος: Κυριαζίδης Δημήτριος (Μηχ/γος Ηλ/γος μηχανικός)
Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Μιχαήλ (Αρχιτέκτονας μηχανικός)
Γενικός Γραματέας: Γουναρίδης Μαρίνος (Μηχανολόγος μηχανικός)
Μέλη: Λαζαρίδης Σωτήριος (Ηλεκτρολόγος μηχανικός)
Κουλουρά Θεοδώρα (Χημικός μηχανικός)
Τσιμπρικίδου Βασιλική (Αρχιτέκτονας  μηχανικός)
Εφραιμίδης Αναστάσιος (Πολιτικός μηχανικός)
Τσακαλίδης Γεώργιος (Πολιτικός μηχανικός)
Μαχμουκιώτης Αθανάσιος (Πολιτικός μηχανικός)

Η δήλωση των εκλεγέντων

«Για τους εκλεγέντες στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ-ΑΜ, είναι μεγάλη η τιμή της εμπιστοσύνης των συναδέλφων, που αναλαμβάνεται ως μεγάλη ευθύνη μπροστά  στο δρόμο που έχουμε μπροστά μας  στη δυσκολότερη περίοδο για τον κλάδο των μηχανικών, όπου θα ανταπεξέλθουμε με συστράτευση όλων, εκλεγμένων και μη, σε μία πορεία συνεργασίας και αφοσίωσης για επιτυχίες και αποτελέσματα στο σκοπό μας, που είναι η υπηρέτηση του επαγγέλματος, των συναδέλφων και του θεσμικού ρόλου του ΤΕΕ».