Διεθνές Συνέδριο για την επιχειρηματική συνεργασία στην Ορεστιάδα

Μια πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων Έβρου και Καβάλας - Πλήθος συμμετοχών από Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει ότι το 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Επιχειρηματική Συνεργασία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 16 – 17 Φεβρουαρίου 2017 στην Ορεστιάδα. Επιχειρήσεις, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Εμπορικά Επιμελητήρια και Τοπικοί Δημόσιοι Φορείς από την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Βουλγαρία θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν προοπτικές εμπορικών, βιομηχανικών και ερευνητικών συνεργασιών για την ανάπτυξη του περιφερειακού επιχειρηματικού πλαισίου. Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων του Έβρου και της Καβάλας υπό την αιγίδα της Περιφερειακή Ενότητας Έβρου και του Δήμου Ορεστιάδας. Η εγγραφή είναι ανοιχτή μέχρι τις 7  Φεβρουαρίου 2017 και για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή κατεβάστε το “Participants Kit”.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η δημιουργία γέφυρας επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ γειτονικών εμπορικών και βιομηχανικών οντοτήτων από τις συμμετέχουσες χώρες. Παράλληλα ενισχύεται η ανάπτυξη στέρεων επιχειρηματικών σχέσεων και η ενθάρρυνση των ακαδημαϊκών εταίρων να υποστηρίξουν την επιχειρηματική έρευνα και την καινοτομία.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εμπορική, βιομηχανική συνεργασία και συνέργειες μέσω προγραμματισμένων Β2Β συναντήσεων, να λάβουν μεμονωμένη συμβουλευτική από ειδήμονες, να παρευρεθούν σε στρογγυλά τραπέζια και να κατανοήσουν πως τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξης της επιχείρησής τους.

Πρώτη Ενότητα

Η Ενημερωτική ενότητα θα φιλοξενήσει διακεκριμένους ομιλητές εκπρόσωπος των τριών χωρών και φορέων. Το κοινό θα κατανοήσει τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την αξιοποίηση των εργαλείων της Ε.Ε. και τον  ρόλο του Επιχειρηματικού Ευρωπαϊκού Δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, το κοινό θα γνωρίσει τα διαθέσιμα εργαλεία για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως το INTEREGV,  Horizon 2020, SME Instrument, FastTracktoInnovation και το SME Associate. Οι συμμετέχοντες στο τέλος των ενοτήτων θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μεμονωμένη πρωτοβάθμια υποστήριξη στην διαδικασία υποβολής πρότασης χρηματοδότησης από εμπειρογνώμονες.

Δεύτερη Ενότητα

Κατά την διάρκεια της δεύτερης ενότητας θα λάβουν χώρα στρογγυλά τραπέζια μεταξύ όλων των συμμετεχόντων προκειμένου να υπάρξει ένας ενεργός διάλογος. Τα στρογγυλά τραπέζια είναι προγραμματισμένο να διαρκέσουν 25 λεπτά το καθένα και θα είναι χωρισμένα σε τρεις βασικούς κλάδους και έναν γενικότερο:

 • Αγροτικός Τομέας
 • Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά Προϊόντα
 • Κρασί και Ποτά
 • Υψηλή Τεχνολογία
 • Τουρισμός

Τρίτη Ενότητα

Στην τρίτη ενότητα οι προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις σχεδιάστηκαν ώστε να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που αναζητούν να δημιουργήσουν συνέργειες και συνεργασίες. Οι συμμετέχοντες μπορούν αν παρευρεθούν μέχρι σε 8 Β2Β συναντήσεις, διάρκειας 25 λεπτών η καθεμία. Τα άμεσα οφέλη είναι:

Επιχειρήσεις

 • Συνάντηση με άλλες επιχειρήσεις για ανταλλαγή καλών πρακτικών και δημιουργία προοπτικών συνεργασίας σε εμπορικό και βιομηχανικό πλαίσιο
 • Ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με ερευνητικά ιδρύματα και εστίαση στην υποβολή αίτησης για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να αναπτύξουν τις εργασίες τους ή να προσπεράσουν συγκεκριμένα βιομηχανικά εμπόδια.
 • Να διερευνήσουν τα πιθανά οφέλη από το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο.

Περιφερειακοί Δημόσιοι Φορείς και Τοπικές Αρχές

 • Κατανόηση των προκλήσεων των επιχειρήσεων από την βάση
 • Αναγνώριση παρεμβάσεων για την υποστήριξή τους στο πλαίσιο της Περιφερειακής Έξυπνης ΕξειδίκευσηςRIS3 και στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας

Επιπρόσθετα οι επιχειρηματίες μπορούν να προγραμματίσουν μεμονωμένες συναντήσεις με εμπειρογνώμονες από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, το Δίκτυο Πράξη (PRAXI Network)  και το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο για να συζητήσουν υπάρχοντες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναζήτηση κατάλληλων συνεργατών και ερευνητικών ινστιτούτων ή άλλες απορίες. Επιπρόσθετα  θα υπάρχουν άλλοι φορείς που θα παρέχουν εξειδικευμένη ενημέρωση όπως το δίκτυο Βιολογικών προϊόντων και εμπειρογνώμονες. Οι συμμετέχοντες μέσω των προγραμματισμένων μεμονωμένων συναντήσεων μπορούν να λάβουν προσαρμοσμένη συμβουλευτική και υποστήριξη σε οικονομικά, νομικά και διοικητικά θέματα που απορρέουν από την υποβολή μιας πρότασης.

Προκειμένου να συμμετέχει κάποιος στο συνέδριο, στρογγυλά τραπέζια, στις ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής και στις Β2Β συναντήσεις, η προεγγραφή είναι υποχρεωτική, προθεσμία μέχρι 6.2.2017.

Για να εγγραφείτε ακολουθείστε τις φόρμες που επισυνάπτονται. Προτείνεται να ανοίξετε το Participants Kit που επισυνάπτεται ώστε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγγραφής στις επιμέρους ενότητες:

 • Φόρμα εγγραφής στο συνέδριο (βρείτε την εδώ)
 • Φόρμα εγγραφής στα B2B meetings και στρόγγυλα τραπέζια (κατεβάστε την από εδώ)
 • Προαιρετικά: Μπορείτε να κλείσετε ατομικές συναντήσεις με εμπειρογνώμονες και φορείς που συμμετέχουν.