Επιμελητήριο Καβάλας: 4ο Ελληνογερµανικό Φόρουµ Τροφίµων-Παρουσίαση εταιρίας και συµµετοχή στις Β2Β συναντήσεις

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 22-23 Μαΐου 2017 και καλούνται να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή όσες εταιρίες επιθυμούν να λάβουν μέρος-Στόχος να θεμελιωθεί η µελλοντική συνεργασία των γερµανικών εταιριών µε τους Έλληνες παραγωγούς

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι θα πραγματοποιηθεί το 4ο Ελληνογερµανικό Φόρουµ Τροφίµων στις 22-23 Μαΐου στην Καβάλα.

Η πρωτοβουλία αυτή πρόκειται να υλοποιηθεί µε τη µορφή ενός συνεδρίου και Β2Β συναντήσεων γερµανικών εταιριών µε Έλληνες παραγωγούς. Την πρώτη µέρα (22 Μαΐου 2017) θα πραγµατοποιηθούν οµιλίες από εκπροσώπους του αγροτικού, πολιτικού και διπλωµατικού τοµέα, καθώς και από εκπροσώπους συνδέσµων. Μετά την ολοκλήρωση του συνεδριακού µέρους θα ακολουθήσει δείπνο για τους καλεσµένους.

Τη δεύτερη µέρα (23 Μαΐου 2017) θα λάβουν χώρα σύντοµες παρουσιάσεις των ελληνικών και γερµανικών εταιριών και θα διεξαχθούν συναντήσεις B2B µεταξύ των Ελλήνων παραγωγών/αγροτικών συνεταιρισµών και των γερµανικών εταιριών, που επιθυµούν να εισάγουν ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα. Θα υπάρχουν παράλληλα και µικρά stands, όπου οι ελληνικές εταιρίες θα εκθέτουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

Σκοπός είναι, το εγχείρηµα αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο και συνέχεια στη µελλοντική συνεργασία των γερµανικών εταιριών µε τους Έλληνες παραγωγούς. Το Επιμελητήριο Καβάλας καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την εν λόγω πρωτοβουλία να δηλώσουν ΑΜΕΣΑ τη συµµετοχή τους.

Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 222212 (κα. Σούζη Μαυρομμάτη, εσωτ.4) και Χάρη Ντούπη (εσωτ.11) ή στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου εδώ.