Συνεχίζουν τη στοχευμένη αποχή από τις δίκες του ΕΦΚΑ οι δικηγόροι της Καβάλας

Νέα απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας για συνέχεια στις κινητοποιήσεις μέχρι και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, λαμβάνοντας υπ’ όψη και την από 16-5-2017 εισηγητική απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, την 29-5-2017, αποφάσισε, για να υπογραμμίσει την αντίθεση του δικηγορικού σώματος  για το ασφαλιστικό και λόγω της επικείμενης συζήτησης του σχετικών αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ:

Από Τρίτη 30 Μαϊου μέχρι και Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΟΠΥΥ

α)  Στοχευμένη αποχή από   δίκες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΟΠΥΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου οι παραπάνω φορείς είναι ενάγοντες, αιτούντες,  προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες.

Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο  ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ  έχουν ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν ενάγοντες, αιτούντες, προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες.

Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται στις περιπτώσεις που ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ έχουν επιτύχει υπέρ αυτών προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτών αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).

Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΠΥ έχουν ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.

β) Ποινικές δίκες: αποχή από κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: ι) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και ιι) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.

Δελτίο Τύπου