Επιχειρήσεις από την Ουγγαρία επιθυμούν συνεργασία με επιχειρήσεις από την Καβάλα

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει για νέες προοπτικές συνεργασίας

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι επιχειρήσεις από την Ουγγαρία προτείνουν συνεργασία με αντίστοιχες επιχειρήσεις από την Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις και οι τομείς που δραστηριοποιούνται είναι οι εξής:

  • Επιχείρηση με εμπειρία στην συναρμολόγηση και κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών και κλινικού και εργαστηριακού καθορισμού νερού αναζητάει συνεργασία για κατασκευή και παροχή υπηρεσιών προσφέροντας δωρεάν την ικανότητα εργασίας σε αυτό το πεδίο.
  • Επιχείρηση με κλινοσκεπάσματα αναζητάει εισαγωγείς για τα προϊόντα τους. Τα κύρια προϊόντα τους είναι υψηλής ποιότητας μαξιλάρια.
  • Επιχείρηση μεταφοράς τεχνολογίας έχει αναπτύξει αρθρωτό αναβαθμιζόμενο αλεξικέραυνο με ενσωματωμένη συσκευή εκπομπής ρεύματος. Προσελκύει έως και 3 φορές σε μεγαλύτερη ακτίνα από ότι ένα συμβατικό αλεξικέραυνο. Η επιχείρηση ενδιαφέρετε για συνεργασία αδείας.
  • Μικρομεσαία επιχείρηση έχει αναπτύξει μικρή ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα με ενισχυτικό και ρυθμιστικό σύστημα και ενδιαφέρετε για συνεργασία άδειας και τεχνογνωσίας.
  • Ένα από τα πανεπιστήμια της Ουγγαρίας έχει αναπτύξει μία νέα μέθοδο και λογισμικό για τον εντοπισμό της αμβλυωπίας στα πρώιμα παιδικά στάδια. Η τεχνολογία είναι πιο ευαίσθητη και ταχύτερη από τις ήδη υπάρχων τεχνολογίες. Το πανεπιστήμιο ενδιαφέρετε για συνεργασία στα πλαίσια άδειας, συνκατασκευής, τεχνικής συνεργασίας με βιομηχανικούς συνεργάτες από ιατρικό εξοπλισμό και διαγνωστικούς τομείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο Επιμελητήριο Καβάλας Enterprise Europe Network Σούζη Μαυρομμάτη τηλ. 2510 222212 εσωτ. 4, Ντούπη Χάρη εσωτ. 11, και στο site του Επιμελητηρίου εδώ.