Επιτέλος έδρα για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιμένος Καβάλας

Υπογράφηκε η ΚΥΑ για την παραχώρηση του κτιρίου των «Παλαιών Συνεργείων» εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού

Με την έκδοση της ΚΥΑ 3113.10-6/60387/2017 παραχωρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιμένος Καβάλας κτίριο εντός της χερσαίας ζώνης του «Απόστολος Παύλος» για τις ανάγκες της. Πρόκειται για το κτίριο «Παλαιών Συνεργείων» συνολικού εμβαδού 241,05 τμ (181,35 τμ συν 59,7 τμ υπαίθριο χώρο) το οποίο παραχωρείται στην Υπηρεσία για τρία χρόνια χωρίς άλλο αντάλλαγμα.

Φωτογραφία: artware.gr