Διάβασε πώς μπορείς να γίνεις Τεχνικός Ασφαλείας στην επιχείρησή σου

Σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών διοργανώνει το Επιμελητήριο Καβάλας - Εντελώς δωρεάν για όλα τα μέλη του!

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β ́ και Γ ́ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.

Το Επιμελητήριο Καβάλας υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β ́ & Γ ́ κατηγορίας (Προγράμματα έτους 2017). Ειδικότερα, τα σεμινάρια κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε:

  • Β’ Κατηγορίας, οι έχοντας τις απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις, είναι διάρκειας 35 ωρών – δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας με πληρωμένες τις συνδρομές του τρέχοντος έτους και του ΓΕΜΗ 100€ για τα μη μέλη.  
  • Γ’ Κατηγορίας για εργοδότες που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, διάρκειας 10 ωρών – δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας με πληρωμένες τις συνδρομές του τρέχοντος έτους 50€ για τα μη μέλη.

Με την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει προσωρινό πρωτόκολλο από το Επιμελητήριο Καβάλας προκειμένου να είναι καλυμμένο σε πιθανό έλεγχο έως ότου υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

Τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες θα απονέμονται από το Επιμελητήριο Καβάλας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Καβάλας: Enterprise Europe Network, κ. Σούζη Μαυρομμάτη τηλ. 2510 222212 εσωτ. 4 , Δέσποινα Ιωαννίδου εσωτ. 12, και στο site του Επιμελητηρίου εδώ.