Σε τροχιά αδειοδότησης το Υδατοδρόμιο Καβάλας-Υπεβλήθη στο υπουργείο Υποδομών ο σχετικός φάκελος

Η αδειοδότηση αναμένεται να προχωρήσει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς υπάρχει ήδη η απαιτούμενη πλωτή εξέδρα για τον ελλιμενισμό των υδροπλάνων και ο στεγασμένος χώρος για τον έλεγχο των επιβατών

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας, σε υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού να αποκτήσει Άδεια υδατοδρομίου στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος» κατέθεσε την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τον Τεχνικό Φάκελο και Αίτηση που έλαβε αρ. πρωτ: 64774/13-09-2017.

Ο Τεχνικός Φάκελος, που εκπονήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία «Ελληνικά Υδατοδρόμια», περιλαμβάνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4146/13, τα τέσσερα Εγχειρίδια του Υδατοδρομίου (Εγχειρίδιο Λειτουργίας, Πρόγραμμα Ασφαλείας, Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Επιχειρηματικό Σχέδιο-Business Plan), τους απαιτούμενους χάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα του ιδιοκτήτη του υδατοδρομίου «Ο.Λ.Κ. Α.Ε».

Η αδειοδότηση του Υδατοδρομίου Λιμένος Καβάλας αναμένεται να προχωρήσει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι υπάρχει ήδη η απαιτούμενη πλωτή εξέδρα για τον ελλιμενισμό των υδροπλάνων και ο στεγασμένος χώρος για τον έλεγχο και την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Παράλληλα ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχει ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες για την εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού του υδατοδρομίου. Στα πλαίσια αυτά τις προσεχείς ημέρες θα προκηρύξει διαγωνισμό για την προμήθεια Μαγνητικής Πύλης και ακτινοσκοπικής συσκευής (X-Ray)  για τον έλεγχο επιβατών υδροπλάνων και αποσκευών.

Με βάση τα ανωτέρω η έκδοση της άδειας του Υδατοδρομίου Καβάλας μπαίνει στην τελική ευθεία, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς με την επικείμενη λειτουργία των υδροπλάνων θα προκύψουν ουσιαστικά οφέλη τόσο για την πόλη της Καβάλας όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.