Το έστρωσε… καλά νέα και φέτος για την αξιοποίηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχωράει σε Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου και τη φετινή χειμερινή περίοδο

Σε Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για τη λειτουργία τη φετινή χειμερινή περίοδο του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού θα προχωρήσει η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, με την απόφαση για τον διαγωνισμό να παίρνει η Οικονομική της Επιτροπή.
Όπως αναφέρει ο Παρατηρητής της Θράκης, το Χιονοδρομικό Κέντρο έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ ΑΕ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να λειτουργεί το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού.

Από την πλευρά της η διοίκηση της Περιφέρειας θεωρεί πως η εύρυθμη λειτουργία του μετά από περιόδους δυσχερειών και προβλημάτων θα αποκαταστήσει την θέση του μεταξύ των σημαντικότερων χιονοδρομικών κέντρων της χώρας, θα αυξήσει την προσέλευση των επισκεπτών και θα συμβάλει στον στόχο της για την αύξηση του τουρισμού στην περιοχή και δη για την επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τη «σύμβαση ήλιος και θάλασσα» και συνεπώς αποτελεί βασικό αναπτυξιακό στόχο.

Με δεδομένο πως το δυναμικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δεν έχει την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να λειτουργήσει το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, κρίθηκε, όπως και άλλες χρονιές, σκόπιμο η αξιοποίηση τεχνογνωσίας από εξωτερικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν την εμπειρία στη διαχείριση χιονοδρομικών κέντρων, με ανάθεση συμβάσεως μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στόχος της σύμβασης είναι η κανονική, ασφαλής, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου για τη χιονοδρομική περίοδο 2017-2018, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 196.870 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 244.118 ευρώ.