Ανακοινώσεις από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καβάλας

Αναρτήθηκαν οι Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής για δύο δράσεις οι οποίες αφορούν τους κτηνοτρόφους-Πότε εκπνέει η περίοδος ενστάσεων

Η ΠΑΜ-Θ/Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ενημερώνει ότι την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής έτους 2016 της Δράσης 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία, για την πρόσκληση 800/19605/17-02-2012. Η περίοδος των ενστάσεων λήγει την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017. Πληροφορίες στα γραφεία 465 και 456.

Επίσης, η Διεύθυνση ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας οι Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής του Μέτρου 214 της Δράσης 3.1 Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών για την πρόσκληση 1005/25729/05-03-2012 και για το έτος 2015. Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων Πληρωμής από 07-12-2017 έως και 14-12-2017. Η περίοδος κατάθεσης των ενστάσεων στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο (4ος όροφος) εκπνέει την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017. Πληροφορίες  στα γραφεία 465 και 456 ή στα τηλέφωνα 2513 503465 και 2513 503456.