Χρήστος Μέτιος: Απόφαση-«ανάσα» για τους λεωφορειούχους της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Πλέον δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύουν μέχρι την... Αθήνα για να λάβουν την απαραίτητη έγκριση τύπου - Ανάθεση των τεχνικών ελέγχων στο Δημόσιο ΚΤΕΟ Δράμας

Όπως ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου (ΑΔΑ:Ω8ΘΞ7ΛΒ-76Γ) ανατίθεται στο Δημόσιο ΚΤΕΟ Δράμας η διενέργεια ειδικών τεχνικών ελέγχων σε μεταχειρισμένα λεωφορεία, προέλευσης εξωτερικού που δεν καλύπτονται από έγκριση τύπου, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους στις σχετικές διατάξεις της Υ.Α. 37492/1795/03 (Β΄922), απαραίτητη προϋπόθεση για την ταξινόμησή τους στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Με την παραπάνω απόφαση ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών λεωφορείων, οι οποίοι αναγκάζονταν μέχρι σήμερα να μεταφέρουν αυτά σε ΚΤΕΟ των Αθηνών για να εφοδιασθούν με έγκριση τύπου.