Μετά τις Βρυξέλλες, το Επιμελητήριο Καβάλας πάει Βελιγράδι και Βουκουρέστι

Πρόσκληση για συμμετοχή επιχειρήσεων μέσω του ΕΒΕ σε δύο ακόμη τουριστικές εκθέσεις με κάλυψη των εξόδων μεταφοράς

Το Επιμελητήριο Καβάλας ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει επιχειρηματικές αποστολές στις Εκθέσεις τουρισμού «International Fair of Tourism (ITTFA)» στο Βελιγράδι (Σερβία, 22-25 Φεβρουαρίου 2018) και «Romanian Tourism Fair» στο Βουκουρέστι (Ρουμανία, 22-25 Φεβρουαρίου 2018).

Στις εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β με φορείς του τουρισμού, μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιχειρηματίες. Το Επιμελητήριο καλύπτει το κόστος μεταφοράς ενώ το κόστος διαμονής θα πρέπει να καλυφθεί από τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν.

Όσες επιχειρήσεις θέλουν να συμμετέχουν στις εκθέσεις αυτές θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:00 συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Επιμελητήριο Καβάλα-Enterprise Europe Network, τηλ. 2510222212 κ. Σούζη Μαυρομμάτη (εσωτ. 4), κ. Παρασύρη Δέσποινα (εσωτ. 11) ή στο email [email protected]