Η γυναικεία επιχειρηματικότητα χαρτογραφείται και «μεγαλώνει»

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει για το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WE GROW το οποίο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τις πιο καινοτόμες γυναικείες επιχειρήσεις με στόχο την επιτυχημένη χρηματοδότησή τους από το εργαλείο SME Instrument

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, θα φιλοξενήσει το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WE GROW το οποίο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τις πιο καινοτόμες γυναικείες επιχειρήσεις με στόχο την επιτυχημένη χρηματοδότησή τους από τον Ορίζοντα 2020 και συγκεκριμένα από το εργαλείο SME Instrument.

Το WE GROW θα χαρτογραφήσει τις πιο καινοτόμες γυναίκες επιχειρηματίες σε Ελλάδα, Βέλγιο, Σουηδία και Κροατία και θα τους παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες πληροφόρησης και εξατομικευμένης εκπαίδευσης με στόχο την επιτυχημένη υποβολή προτάσεων στο SME Instrument. Ο εντοπισμός των γυναικών επιχειρηματιών θα γίνει μέσω της υποβολής  ερωτηματολογίου σχετικό με την καινοτόμο ιδέα για υλοποίηση. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Καβάλας στο τηλέφωνο 2510 222212 (κα. Σούζη Μαυρομμάτη-εσωτ.4 ή κα. Δέσποινα Παρασύρη-εσωτ.11), στο email [email protected] και στην ιστοσελίδα του WE GROW εδώ.