Επιμελητήριο Καβάλας: Επόμενος σταθμός… η Επιχειρηματικότητα

Ένας διαγωνισμός, σε συνεργασία με την Ελληνική ομάδα του Envolve Entrepreneurship ΑΜΚΕ, ο οποίος απευθύνεται σε άτομα με νέες επιχειρηματικές ιδέες ή ενδιαφέρονται να εξελίξουν την επιχείρησή τους-Διαβάστε τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με την Ελληνική ομάδα του Envolve Entrepreneurship ΑΜΚΕ (πρώην Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη διοργάνωση της εκδήλωσης Envolve-Επόμενος Σταθμός: Επιχειρηματικότητα την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 κατά τις ώρες 14:00-16:00.

Ο οργανισμός Envolve Entrepreneurship ΑΜΚΕ (πρώην Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ), είναι μια πρωτοβουλία για τη στήριξη και ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ιδρύθηκε το 2012, ενώ στο πλαίσιο προώθησης της τοπικής επιχειρηματικότητας, καθώς και προβολής και ενημέρωσης για το πρόγραμμα επιχειρηματικής βράβευσης Envolve Award Greece, διοργανώνει μία σειρά επισκέψεων σε 13 πόλεις της Ελλάδας.

Με την κατάθεση των αιτήσεων για το Envolve Award Greece 2018 να έχει ήδη ξεκινήσει, το Envolve αναζητά άτομα τα οποία έχουν νέες επιχειρηματικές ιδέες ή ενδιαφέρονται να εξελίξουν την επιχείρησή τους. Αυτές οι επιχειρήσεις ενδέχεται είτε να πληρούν τις προϋποθέσεις για κάποιο βραβείο είτε να μπορούν να επωφεληθούν από την παροχή επιχειρηματικής εκπαίδευσης και πόρων.

Ο οργανισμός στρέφει το ενδιαφέρον του και κατ’ επέκταση επιβραβεύει εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων. Τα τέσσερα κριτήρια του διαγωνισμού είναι η καινοτομία, η δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, η οικονομική σύνεση και η βιωσιμότητα.

Έως σήμερα, έχει προσφερθεί συνολική χρηματοδότηση ύψους 4.775.000 ευρώ σε 19 νικητές συνολικά. Οι νικητές έχουν συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία δημιουργώντας περισσότερες από 1.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, με επενδύσεις σχετιζόμενες με τις επιχειρήσεις τους, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 20.500.000 ευρώ, ενώ η αποτίμησή τους σήμερα υπερβαίνει τα 55.000.000 ευρώ.

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν σε ενδιαφερόμενους οι ευκαιρίες που δίνονται μέσα από το Envolve Entrepreneurship, καθώς επίσης και άλλες τοπικές δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην πόλη της Καβάλας. Μετά τις παρουσιάσεις, θα ακολουθήσει μία ανοιχτή συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό.

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Καβάλας, Ομονοίας 50 Καβάλα, δεύτερος όροφος, την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 κατά τις ώρες 14:00-16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Καβάλας στα τηλέφωνα 2510 222212 (Σούζη Μαυρομμάτη, εσωτερικό 4 ή Δέσποινα Παρασύρη, εσωτερικό 11) και στο email: [email protected]