Τσανάκα και Δέμπας τα είπαν για το ΒΙΟΠΑ Καβάλας

Κατά τη συνάντηση έγινε αναλυτική αναφορά στις υποχρεώσεις του ΒΙΟΠΑ, στις πιθανές λύσεις, στον τρόπο αξιοποίησής του, αλλά και στη στενότερη συνεργασία δήμου Καβάλας και Επιμελητηρίου σε διάφορα θέματα

Εθιμοτυπική και ουσιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μάρκος Δέμπας και το μέλος του ΔΣ Αβραάμ Δημητριάδης στη δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018.

Βασικό θέμα της συζήτησης με τη δήμαρχο ήταν το Βιοτεχνικό Πάρκο της Καβάλας. Έγινε αναλυτική αναφορά στις υποχρεώσεις του ΒΙΟΠΑ και στις πιθανές λύσεις, αλλά και στον τρόπο αξιοποίησής του.

Επίσης, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας του δήμου Καβάλας με το Επιμελητήριο, σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, δράσεις και εκδηλώσεις.