Ενημερωτικές ημερίδες από τον ΕΛΓΑ Καβάλας στον δήμο Παγγαίου

Η μεγάλη προσέλευση καλλιεργητών επιβεβαίωσε στην πράξη το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο παρατηρείται συνεχώς στον τομέα της προστασίας της γεωργικής παραγωγής

Απόλυτα επιτυχημένες οι ενημερωτικές ημερίδες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στον δήμο Παγγαίου το διήμερο 10 και 11 Μαΐου 2018 από τον ΕΛΓΑ Καβάλας, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 και ειδικότερα του υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων».

Την ημερίδα προλόγισε η προϊσταμένη του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Καβάλας Ζαφειρία Κατσικέρη και στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η κ. Μαρία Διαμαντή, η οποία παρουσίασε ως υπεύθυνη το εν λόγω πρόγραμμα. Στο τέλος της παρουσίασης ακολούθησε διαλογική συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήματα τα οποία έθεσαν οι παρευρισκόμενοι.

Η μεγάλη προσέλευση καλλιεργητών, καθώς και των άμεσα ενδιαφερομένων στις ημερίδες, επιβεβαίωσε στην πράξη το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο παρατηρείται συνεχώς στον τομέα της προστασίας της γεωργικής παραγωγής στον δήμο Παγγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνο του ΕΛΓΑ Καβάλας 2510621900-12.