Δήμος Καβάλας: Επανέρχεται για την πρόσληψη 40 «διμηνιτών» για την καθαριότητα

Με επιχειρηματολογία που χαρακτηρίζεται «άριστα τεκμηριωμένη νομικά», ελπίζει ότι δεν θα συναντήσει εν νέου την άρνηση της αποκεντρωμένης διοίκησης

Μετά την απορριπτική απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σχετικά με την πρόσληψη 40 συμβασιούχων διμηνιτών από τον δήμο Καβάλας, για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών στην καθαριότητα, ο δήμος θα επανέλθει με νέα σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να επιτύχει την έγκριση πρόσληψης των συμβασιούχων αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει εισήγηση στην ημερήσια διάταξη, προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας, η λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας δύο μηνών, τριάντα δύο εργατών και οκτώ οδηγών για το τμήμα καθαριότητας της διεύθυνσης ποιότητας ζωής.

Η επιχειρηματολογία που αναφέρεται στην εισήγηση είναι άριστα τεκμηριωμένη νομικά. Περιγράφει με δραματικό τρόπο, τον εγκλωβισμό της διοίκησης του δήμου, στα γρανάζια της γραφειοκρατικής αντίληψης στην ερμηνεία των νόμων, με δυσχερές αποτέλεσμα για το δήμο Καβάλας και την καταδίκη του να μην μπορεί να εξυπηρετήσει την καθημερινότητα των δημοτών και τις έκτακτες και πρόσκαιρες ανάγκες που υπάρχουν, ελλείψει του αναγκαίου προσωπικού.

Είναι γνωστό, ότι από τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ, των 104 ατόμων, προσήλθαν και προσελήφθηκαν μόνο οι 59. Οι οριστικοί πίνακες του ΑΣΕΠ, δεν πρόκειται να εκδοθούν νωρίτερα από το τέλος του χρόνου, για να προσληφθούν και οι υπόλοιποι 45 κι αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία του δήμου.

Από την άλλη πλευρά, ο δήμος, υπολόγιζε πως θα καλύψει σε ένα μικρό μέρος τις έκτακτες ανάγκες του, με τις προσλήψεις των 40 παρατασιούχων συμβασιούχων, όμως η απόφαση αυτή δεν εγκρίθηκε από τα δικαστήρια. Για το λόγο αυτό, η δημοτική αρχή επανέρχεται με νέα απόφαση πρόσληψης διμηνιτών, αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψής τους.