Ο «ΦιλόΔημος ΙΙ» δίνει… 4 εκατ. ευρώ σε Καβάλα και Θάσο

Δημοσιοποιήθηκαν οι πίνακες προσκλήσεων των έργων που αφορούν 900 χιλ. στο δήμο Καβάλας και 3.200.000 στο δήμο Θάσου

Περισσότερα από 4 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στους δήμους Καβάλας και Θάσου από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Iτου υπουργείου εσωτερικών. Αυτό προκύπτει τους πίνακες προσκλήσεων των έργων που δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με 326.729.636,64 ευρώ, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος πίνακας, που αφορά 264 δήμους σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι οριστικός μιας η διαδικασία υποβολής προτάσεων βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Για επισκευές και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Ο δήμος Καβάλας θα χρηματοδοτηθεί με 900.000 ευρώ για έργα που αφορούν επισκευές, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση το υπουργείο εσωτερικών απαντά με επιπρόσθετη χρηματοδότηση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των δήμων για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, καθώς και των αύλειων χώρων τους. Το 2017 η τακτική χρηματοδότηση για τη συντήρηση των σχολείων ήταν 20 εκατ. ευρώ. Το 2018, μαζί με τα 28 εκατ. ευρώ της αυξημένης τακτικής χρηματοδότησης, διοχετεύονται στους δήμους γι’ αυτό τον σκοπό 78 εκατ. ευρώ.

Για σχολικά κτίρια και μηχανήματα…

Ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η χρηματοδότηση που θα λάβει ο δήμος Θάσου, ο οποίος εκτός από το ποσό των 68.200 ευρώ που θα λάβει για τα σχολικά κτήρια, θα πάρει και 186.400 ευρώ για προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού  60 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι και  οι 325 δήμοι της χώρας, οι οποίοι επιχορηγούνται βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με την έκταση, τον πληθυσμό και το πλήθος των οικισμών τους. Οι δήμοι μπορούν να προμηθευτούν καινούργια ή μεταχειρισμένα μηχανήματα έργου (έως πενταετίας ), καθώς και εξαρτήματα για προσθήκη σε υφιστάμενα.

3 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης

Ακόμα μεγαλύτερη για τον δήμο της Θάσου είναι η χρηματοδότηση για τις υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Ο δήμος θα χρηματοδοτηθεί με 2.985.000 ευρώ και η Πρόσκληση ανταποκρίνεται στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας να παρέχουν νερό καθαρό και σε επαρκή ποσότητα στους κατοίκους τους. Χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων,  αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων, προμήθειες εξοπλισμού για τον εντοπισμό και τη μείωση των διαρροών, εξωτερικά υδραγωγεία, έργα καθαρισμού νερού, αφαλατώσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια νερού. Το Πρόγραμμα καλύπτει  και υποβληθέντα έργα που για διάφορους λόγους δεν εντάχθηκαν στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε αυτά τα σημαντικά υδρευτικά έργα να υλοποιηθούν.

Το πρόγραμμα δεν είναι «ασκήσεις επί χάρτου»…

Το μεγάλο ενδιαφέρον των δήμων οδήγησε ήδη στην αναθεώρηση των προβλεπόμενων διαθέσιμων πόρων για τα δύο προγράμματα. Από τον αρχικό, συνολικό, προϋπολογισμό των 740 εκατ. ευρώ για το 2018, οι πρώτες 7 προσκλήσεις που ενεργοποιήθηκαν προβλέπουν 805 εκατ. ευρώ και έπεται συνέχεια. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις ενισχύουν την προοπτική πλήρους αξιοποίησης  συνολικού ποσού των 2,3 δισ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

Τα Προγράμματα «ΦιλόΔημος» δεν είναι «ασκήσεις επί χάρτου». Δρομολογήθηκαν γρήγορα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με στόχο να αποδώσουν καρπούς το ταχύτερο δυνατό. Τον Δεκέμβριο του 2017 ψηφίστηκε ο ν.4509/2017 και τον Φεβρουάριο του 2018 ενεργοποιήθηκαν οι πρώτες Προσκλήσεις. Με την ίδια λογική εργάζονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την ταχύτερη αξιολόγηση και ένταξη των υποβαλλόμενων προτάσεων. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες από την κατάθεση των φακέλων, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης προϋπολογισμού 247 εκατ. ευρώ. Διαδικασίες και άνθρωποι υποτάχθηκαν στους στόχους της ταχύτητας με διαφάνεια και τεχνοκρατική πληρότητα για να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση.