«Πράσινο φως» για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών-Τι ποσό αναλογεί στην Καβάλα

Η δαπάνη έγινε με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών»

Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000,00 ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η δαπάνη έγινε με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης η κατανομή έχει ως εξής:

  • Π. Ε. Δράμας: 591.600,00
  • Π. Ε. Έβρου: 976.300,00
  • Π. Ε. Καβάλας: 832.700,00
  • Π. Ε. Ξάνθης: 865.400,00
  • Π. Ε. Ροδόπης: 892.400,00

Σύνολο: 4.158.400,00