Τα λιμάνια της Θάσου σε ρυθμούς ανάπτυξης

Οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου κι αυτές οι οποίες θα γίνουν άμεσα, με τη σύμπραξη και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Σε ρυθμούς ανάπτυξης βρίσκονται τα λιμάνια της Θάσου και δη αυτό του Λιμένα, καθώς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου έχει ήδη εκτελέσει αρκετές παρεμβάσεις, ενώ προγραμματίζονται μια σειρά από έργα ζωτικής σημασίας, μέσα από τον προϋπολογισμό του Ταμείου ο οποίος φτάνει το 1.722.323,71 ευρώ, αλλά και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν πρόσφατα κι αυτές οι οποίες θα γίνουν

  • το εμπορικό λιμάνι στο Βαθύ έγινε νόμιμο με ISO
  • λειτουργία λιμενικής εγκατάστασης για φόρτωση και εκφόρτωση στερεών ΧΥΔΗΝ φορτίων, πλην σιτηρών, στο λιμάνι Βαθύ
  • χρηματοδότηση 74.000 ευρώ για τον ηλεκτροφωτισμό του παλιού λιμανιού στο Καλογερικό του Λιμένα
  • 100.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εκβάθυνση στο λιμάνι στον Λιμένα Θάσου (στα ferry boat)
  • δημοπρασία για τα ασφαλτικά στην χερσαία ζώνη του λιμανιού στον Λιμένα Θάσου για παρεμβάσεις της τάξης των 100.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ορίστηκε ανάδοχος του έργου και αν το επιτρέψει ο καιρός ξεκινάει κι αυτό το έργο