Το λιμάνι της Καβάλας γίνεται αμιγώς επιβατικό και τουριστικό με υπογραφή υπουργού

Εγκρίθηκε το έργο ύψους 300.000 ευρώ για την αποσυμφόρηση του «Απόστολος Παύλος», με τον ελλιμενισμό των επαγγελματικών σκαφών στην Ιχθυόσκαλα

Με την αριθ.135833/14-12-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του έργου «Επέκταση κρηπιδωμάτων και προσήνεμου μόλου, καθώς και δίκτυα Η/Μ στη χερσαία ζώνη λιμένα περιοχής Ιχθυόσκαλας στον κεντρικό λιμένα Καβάλας» συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Με την υλοποίηση του παραπάνω έργου θα επιτευχθεί:

  • Η αποσυμφόρηση του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας με τον ελλιμενισμό των επαγγελματικών σκαφών κοντά στον χώρο που εξυπηρετούνται (ιχθυόσκαλα), με τις υποδομές που χρειάζονται (ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα, ασφάλεια, χερσαίο χώρο εξυπηρέτησης).
  • Η μετατροπή του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος» σε αμιγώς επιβατικό και τουριστικό λιμένα με τη δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών.
  • Το παραπάνω έργο εντάσσεται στον συνολικό επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της ΟΛΚ ΑΕ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Λιμενικού συστήματος Καβάλας.