Τμηματικές παραχωρήσεις στο Λιμάνι (και) της Καβάλας ζητάει από τον Κουβέλη ο ΣΜΕ

Οι Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις της χώρας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου δημιουργίας μονοπωλίων σε περίπτωση «ολιστικών» λύσεων

Τμηματική παραχώρηση δραστηριοτήτων, στα λιμάνια, σε περισσότερους του ενός επενδυτές ζητάει ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων με επιστολή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας. Το αίτημα του Συνδέσμου αφορά και στο Λιμάνι «Φίλιππος Β’» της Καβάλας το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο «πακέτο» των προς παραχώρηση λιμένων και μάλιστα ψηλά στη συγκεκριμένη «λίστα» προτεραιοτήτων του Υπουργείου.

Ο Σ.Μ.Ε. σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η σχεδιαζόμενη  αναβάθμιση  των εμπορικών  λιμανιών μέσω  της παραχώρησης  δραστηριοτήτων  σε ιδιώτες  επενδυτές  θα βοηθήσει  στην ανάπτυξη των  τοπικών περιφερικών  κοινωνιών, επισημαίνοντας παράλληλα την πλήρη αντίθεση του στην ανάθεση της εκμετάλλευσης  σε έναν μόνο επενδυτή ανά λιμένα, καθώς μία τέτοια επιλογή μπορεί να οδηγήσει  σε πρακτικές μονοπωλίων  με σοβαρές επιπτώσεις  στο κόστος διακίνησης  των προϊόντων  και στην ανταγωνιστικότητα  των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Στην επιστολή του  ο Σύνδεσμος  υπογραμμίζει την ανάγκη  της παραχώρησης   των προβλητών  σε περισσοτέρους από έναν επενδυτές ώστε να διασφαλιστούν  η ανταγωνιστικότητα  και η ελεύθερη  διαμόρφωση  των τιμολογίων .Ο Σύνδεσμος  αναφέρει  ότι μέσω των εμπορικών λιμένων  διακινούνται  είτε για εξαγωγές,  είτε για την  εξυπηρέτηση  νησιωτικών περιοχών  σημαντικές ποσότητες  εξορυκτικών προϊόντων. Η εγγύτητα  της δυνατότητας  θαλάσσιας  μεταφοράς αποτελεί  συγκριτικό πλεονέκτημα  για την  ελληνική εξορυκτική- μεταλλουργική  βιομηχανία .Επισημαίνει ακόμα  ότι σημαντικές  επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος με ηγετικό ρόλο στη διεθνή αγορά μεταλλευτικών προϊόντων  χρησιμοποιούν  λιμάνια όπως του Βόλου  και της Καβάλας  για την  διακίνηση τους  και βέβαια ανατροπές  στο κόστος διακίνησης  τους  θα δημιουργήσουν  ουσιαστικά προβλήματα.

Τέλος στην επιστολή προς τον κ Κουβέλη  που κοινοποιείται στον υπουργό Οικονομικών  αλλά και στον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ προτείνεται:

  • Η τμηματική παραχώρηση δραστηριοτήτων  σε περισσότερους  του ενός επενδυτές  και όχι την εν συνόλω  παραχώρηση με σκοπό  τη διατήρηση της ισονομίας  και της ανταγωνιστικότητας  των λιμενικών  χρεώσεων
  • Τη διατήρηση των υπαρχουσών χρεώσεων (τέλη διέλευσης ,ωριαίες αποζημιώσεις μηχανήματων ,φορτώσεις ανά τόνο κοκ)και την καθιέρωση  ενός μαθηματικού τύπου αναπροσαρμογής  αυτών ανάλογα  με την ανάπτυξη  της χώρας  και του πληθωρισμού  για τα επόμενα δέκα χρονιά
  • Την εξασφάλιση επαρκούς χώρου τον οποίον θα μπορούν να μισθώσουν τοπικές εταιρίες  με διακίνηση  άνω των 100.000 τόνων ,κατά προτεραιότητα εντός λιμένα.