Ημερίδα για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης που θα έχει ως επίκεντρο τα Προγράμματα που πρόκειται να προκηρυχθούν

Το Επιμελητήριο Καβάλας προσκαλεί τα μέλη του στην ημερίδα που διοργανώνει η Περιφέρεια ΑΜΘ για την παρουσίαση των προγραμμάτων που αναμένεται να προκηρυχθούν για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, στις 18:00, στο Ξενοδοχείο Lucy (Ακτή Καλαμίτσας), στην Καβάλα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

17.30 – 18.00: Προσέλευση – Εγγραφές
18.00 – 18.15: Χαιρετισμοί
18.15 – 18. 30: «Η επιχειρηματικότητα ως βάση της Περιφερειακής μας Ανάπτυξης» | Χρ. Μέτιος | Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
18.30 – 18.40: «Βασικές  Κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης  Εξειδίκευσης (RIS 3) – Δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας από το ΕΠ ΠΑΜΘ» | Β. Πιτσινίγκος | Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
18.40 – 18.50: «Βασικά Χαρακτηριστικά Πρόσκλησης, Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και  Ανάπτυξης Επιχειρήσεων – Κλάδος Αγροδιατροφή» | Ι. Κεσανλής | Στέλεχος Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης,  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.,
18.50 – 19.05: «Η εφαρμογή του χρηματοδοτικού εργαλείου του Αναπτυξιακού Νόμου στην ΠΑΜΘ» | Π. Χουρίδου | Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης | Κ. Γρηγοριάδης | Αν. Προϊστάμενος Τμήματος  κινήτρων Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
19.05 – 19.20: «Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» | Κ. Κοκκινοπλίτης | Τεχνικός Σύμβουλος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
19.20 – 19.35: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας ως Αναπτυξιακό Εργαλείο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» | Π. Μπότσαρης | Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καθηγητής ΔΠΘ.
19.35 – 19.50: «Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στον Αγροτικό Τομέα» | Μ. Μιχαλοπούλου | Αντιπρύτανης ΔΠΘ,
19.50 – 20.00: «Η επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Προκλήσεις και προοπτικές» | Π. Τσουμάκης | Πρόεδρος Τμήματος Μεταποίησης Επιμελητηρίου Καβάλας.
20.00 – 20.30: Συζήτηση – Τοποθετήσεις