Η Καβάλα ζητάει να αρθεί η αδικία του ΕΣΠΑ στον Αγροτοδιατροφικό τομέα

Επιστολή διαμαρτυρίας του Επιμελητηρίου Καβάλας στον Υφυπουργό Ανάπτυξη με αφορμή των αποκλεισμό επιχειρήσεων από την προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων

Την έντονη δυσαρέσκεια του εκφράζει στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη, το Επιμελητήριο της Καβάλας για τον αποκλεισμό πολλών τοπικών επιχειρήσεων που ενεργοποιούνται στον Αγροδιατροφικό τομέα, για τον αποκλεισμό τους από την προκήρυξη της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ. Στην επιστολή που δόθηκε στην δημοσιότητα ζητείται να αρθεί η αδικία που, όπως τονίζεται, πλήττει δυναμικές επιχειρήσεις της περιοχής και εγείρει ζητήματα άνισης μεταχείρισης.

Ακολουθεί η επιστολή του Επιμελητηρίου Καβάλας προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης

«Ζητούμε να αρθεί η αδικία που πλήττει πολλές επιχειρήσεις της Καβάλας»

«Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, Το Επιμελητήριο Καβάλας σας μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκεια επιχειρήσεων μελών του σχετικά με τον αποκλεισμό τους από την διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της προκήρυξη της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ. 2014-2020 (Α/Α/3428, κωδ.019ΚΕ).

Ειδικότερα αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις του Πρωτογενή τομέα και πιο συγκεκριμένα για αυτές του Αγροδιατροφικού τομέα.

Σε αυτή τη δράση υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από επιχειρήσεις όπως είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και τα Συσκευαστήρια που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή και τη μεταποίηση οι οποίες έχουν, πέραν του εμπορίου, και  δραστηριότητες παραγωγής, διαλογής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων ( με ΚΑΔ 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες, 02. Δασοκομία και υλοτομία, 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) όπου αυτές  τους καθιστούν μη επιλέξιμους για τη συγκεκριμένη Δράση σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ που αναφέρονται.

Αυτές οι επιχειρήσεις αν και διαθέτουν μεταποιητικές μονάδες αποκλείονται από ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, που θα τους βοηθήσει άμεσα στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των μονάδων τους.

Επίσης τέτοιου είδους προγράμματα συνάδουν με τον εξαγωγικό προσανατολισμό αυτών των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους και θεωρούμε άδικο τον αποκλεισμό τους από το εν λόγω πρόγραμμα. Επομένως εγείρονται δικαίως ζητήματα άνισης μεταχείρισης αυτής της δυναμικής κατηγορίας επιχειρήσεων τα οποία οδηγούν με βεβαιότητα στην μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Το Επιμελητήριο Καβάλας, στηρίζοντας την προσπάθεια αυτών των επιχειρήσεων για ανάπτυξη, αιτείται την τροποποίηση της εν λόγω πρόσκλησης της συγκεκριμένης δράσης, αίροντας την συγκεκριμένη αδικία που πλήττει μια σημαντική ομάδα δυναμικών επιχειρήσεων της περιοχής μας».