Επιμελητήριο Καβάλας: Εκδήλωση για τις 120 δόσεις και τα «κόκκινα» δάνεια

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης θα παρουσιάσει το νομοθετικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης MME “Enterprise Europe Network”, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «120 Δόσεις προς ΔΟY και ΕΦΚΑ-“Κόκκινα” Δάνεια-Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Επιχειρήσεων, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αγροτών» το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019 στις 11:00 π.μ.,στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας (πληροφορίες στο τηλ. 2510 222212 εσωτ. 4 κα Σ. Μαυρομμάτη).

Η ενημερωτική ημερίδα με κεντρικό ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση, εστιάζει στην παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.