Στο μέγιστο η αξιοποίηση των διακρατικών έργων από τον δήμο Παγγαίου-Αναλυτικά τα έργα

Φίλιππος Αναστασιάδης και Γιάννης Τσουκαλίδης αναφέρθηκαν στα έργα τα οποία «τρέχουν» και σε εκείνα τα οποία είναι υπό αξιολόγηση-Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων και ποιους τομείς αφορούν

Τα διακρατικά έργα τα οποία υλοποιεί ο δήμος Παγγαίου παρουσίασε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Απριλίου 2019 ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, μαζί με τον ειδικό συνεργάτη του δήμου Παγγαίου για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Γιάννη Τσουκαλίδη.

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

  1. το έργο Med4All για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας στην περιοχή
  2. το έργο HERMES για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διάβρωσης ακτών
  3. το έργο KEEP ON για την προσέγγιση των έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα στη βιωσιμότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων πολιτιστικής κληρονομιάς μετά το τέλος της χρηματοδότησής τους
  4. το έργο CULSTAGE για τεχνικές εργασίες αναβάθμισης και λειτουργικής αποκατάστασης στο Μετόχι της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα, και στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Εγνατίας 14 στην Ελευθερούπολη και εξοπλισμού λειτουργίας
  5. το έργο MOBILE BIODIVERSITY, για τη δημιουργία ενός κινητού εκθετηρίου της βιοποικιλότητας του Παγγαίου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία της φυσικής κληρονομιάς
  6. το έργο DIONYSOS, για την ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικών ποικιλιών οίνου, και άλλα έξι έργα που είναι υπό αξιολόγηση

Ο προϋπολογισμός των έργων αγγίζει τα 6 εκ. ευρώ, ενώ τα έργα τα οποία είναι υπό αξιολόγηση φτάνουν τα 7 εκ. ευρώ. Όλα τα έργα αφορούν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, από το Περιβάλλον μέχρι την Κοινωνία και την Υγεία.

Αναλυτικά η περιγραφή των έργων

Med4All
Ο Δήμος Παγγαίου, σε συνεργασία με το Δήμο Gotse Delchev της Βουλγαρίας (που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος), υλοποιεί το διακρατικό έργο MED4ALL για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας στην περιοχή, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. O εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου είναι 917,042.20 ευρώ και το ποσό του Δήμου Παγγαίου είναι 446,615.00€. Στο πλαίσιο του έργου ήδη αναβαθμίστηκαν τα περιφερειακά ιατρεία της Γεωργιανής (φρεσκαρίσματα, ελαιοχρωματισμοί) και της Νέας Περάμου. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο περιφερειακό ιατρεία της Νέας Περάμου, προετοιμάστηκε νέος χώρος, στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 4ης ΥΠΕ (Υγειονομικής Περιφέρειας). Ήδη ενημερώθηκε η 4η ΥΠΕ ώστε να ξεκινήσουν οι ενέργειες της μετεγκατάστασης.

HERMES
Ο Δήμος Παγγαίου, ως επικεφαλής εταίρος, υλοποιεί με εταιρικό σχήμα το έργο HERMES για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διάβρωσης ακτών, στο πλαίσιο του προγράμματος ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2014-2020. Οι υπόλοιποι εταίροι μας είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος που είναι και ο επιστημονικά υπεύθυνος φορέας, ο ORION (μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός) στην Κύπρο, η Ένωση Δήμων Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, η Τοπική Αναπτυξιακή της Σκόνδρας TEULEDA στην Αλβανία και το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών, Ενέργειας, Υδάτων και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου των Τιράνων στην Αλβανία, ενώ συμμετέχει ως παρατηρητής και η Ένωση Δήμων Κύπρου. Ο συνολικός Π/Υ του έργου είναι 1,012,629.69 ευρώ.

KEEP ON
Ο Δήμος Παγγαίου, υλοποιεί ως εταίρος με σχήμα Επικεφαλής του οποίου ήταν Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Ourense στην Ισπανία, το έργο KEEP ON στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE. Το έργο υλοποιείται από το καλοκαίρι του 2018 σε δύο Φάσεις (φάση Υλοποίησης 3 ετών και φάση παρακολούθησης 2 ετών, συνολικά 5 έτη). Το έργο KEEP ON αφορά στην προσέγγιση των έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα στη βιωσιμότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων πολιτιστικής κληρονομιάς μετά το τέλος της χρηματοδότησής τους, με ρεαλιστική δημόσια υποστήριξη και την αξιοποίηση εργαλείων για τη βελτίωση των σχετικών πολιτικών. Συνέπεια τέτοιων εφαρμοσμένων πολιτικών θα είναι η ύπαρξη πολλαπλασιαστικών ωφελειών των αντίστοιχων δημόσιων χρηματοδοτήσεων, για την τοπική και περιφερειακή οικονομία. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου είναι 1,370,543 ευρώ.

CULSTAGE
Ο Δήμος Παγγαίου, υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, το έργο CULSTAGE με συνολικό Π/Υ 1,395,436.25 ευρώ. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, και από τη Βουλγαρία το Πολιτιστικό Κέντρο “Otets Paisiy – 1919” στο Σαντάνσκι, το Πολιτιστικό Κέντρο Emanuil Vaskidovich – 1886 στο Melnik, και το Μοναστήρι “Rozhdestvo Bogorodichno” στο Melnik, και αφορά σε δράσεις ανάπτυξης θρησκευτικού και περιπατητικού στην περιοχή. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Μάιο 2019 και για 2 χρόνια.

MOBILE BIODIVERSITY
Ο Δήμος Παγγαίου, υλοποιεί ως εταίρος στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, το έργο MOBILE BIODIVERSITY με συνολικό Π/Υ 835,854.43 ευρώ. Το έργο υλοποιείται με επικεφαλής το Δήμο Kresna στη Βουλγαρία, το Student Media World Association (μη κερδοσκοπικό οργανισμό) στη Βουλγαρία και το Δίκτυο Ανάπτυξης Πόλεων ΔΕΠΑΝ, στο οποίο ο Δήμος Παγγαίου είναι μέλος. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Μάιο 2019 και για 2 χρόνια.

DIONYSOS
Σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καβάλας, υλοποιείται το έργο DIONYSOS στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, στην περιοχή του Παγγαίου για την ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικών ποικιλιών οίνου. Ο Π/Υ είναι: 735,778.70 ευρώ.

Οι υπό αξιολόγηση προτάσεις

CREATOUR Πρόταση στο πρόγραμμα MED για την ανάπτυξη σύγχρονων οπτικοακουστικών προσεγγίσεων στον πολιτιστικό τουρισμό σε περιοχές υστέρησης, με εταίρους από χώρες της Μεσογείου

 

HERIPRENEURSHIP Πρόταση στο πρόγραμμα BLACK SEA για αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων για τουριστική ανάπτυξη

 

POCIN-B Πρόταση στο πρόγραμμα BLACK SEA για την ανάπτυξη τουρισμού όλο το χρόνο με αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων

 

RNYN Ερευνητικό Πρόγραμμα COST.

Δίκτυο νέων της υπαίθρου εκτός εκπαίδευσης και εκτός εργασίας – Μοντελοποίηση των κινδύνων κοινωνικού αποκλεισμού τους

 

BRIDGE Έργο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Γεφύρωση πολιτισμικής ταυτότητας και διαφορετικότητας (περιλαμβάνει και μία παρέμβαση 25,000€ επέκτασης στο πολιτιστικό κέντρο Αμισιανών)

 

NeDiP Έργο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καβάλας.

Νέα Ψηφιακή παρουσία του πολιτιστικού τουρισμού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη – ένας χώρος για νεανική επιχειρηματικότητα