Γίνε βοηθός νοσηλευτή εντελώς δωρεάν «φοιτώντας» στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Καβάλας

Ξεκινούν οι εγγραφές για το Έτος 2019-2020 - Διαβάστε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και πώς θα καταθέσετε την αίτησή σας

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα λειτουργήσει κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 το πρώτο και τρίτο Χειμερινό Εξάμηνο της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» (ΦΕΚ Β’2318/13-6-19).
Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν: οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ καθώς επίσης και οι απόφοιτοι του Β’ Κύκλου ΤΕΕ των ΤΕΛ κτλ. Δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι πτυχιούχοι ΕΠΑΣ και ΤΕΕ Κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 11 Ιουλίου 2019 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. (πρώην Σανατόριο). Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο τις εξής μέρες:

 • Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019
 • Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019
 • Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019
 • Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

Από 2 Σεπτεμβρίου έως 16 Σεπτεμβρίου 2019 (Δευτέρα έως Παρασκευή) κατά τις ώρες 09:00–13:00. Τηλ. επικοινωνίας: 2510830454.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα (σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος 2049/6-7-16):

 1. Σχετική αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Σχολή)
 2. Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρωτότυπο και φωτοτυπία
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή με την ειδικότητα επαγγέλματα
  (για την επιλογή στο Γ’ εξάμηνο)
 6. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους
 7. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ