Ζητούν την παρέμβαση του Άδωνη Γεωργιάδη για να «ξεκολλήσει» η χρηματοδότηση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Επιστολή του προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη η οποία κοινοποιείται και προς Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστο Μέτιο αλλά και στην ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας με θέμα την καθυστέρηση που παρατηρείται στην διαδικασία απόφασης ένταξης των υπολοίπων δεσμευμένων χρημάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ ύψους 10 εκατ. ευρώ, για τα εναπομείναντα επενδυτικά σχέδια της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργιάς Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Ακολουθεί η επιστολή του προέδρου του Επιμελητήριου Καβάλας

«Το θέμα είναι πολύ σοβαρό καθώς περίπου επιπλέον 100 επενδυτικά σχέδια περιμένουν να ενταχθούν στη δράση»

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε το σημαντικό ζήτημα καθυστέρησης υπογραφής, των συμπληρωματικών διαθέσιμων πόρων αναφορικά με την Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με την 6η τροποποίηση της πρόσκλησης της 13/06/2019 με Α.Π. 3847/597/Β2 διαφαίνεται ότι η  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσο του Επιχειρησιακού της προγράμματος,  έχει εκχωρήσει 25.000.000€ σε δύο φάσεις την μεν πρώτη στις 26.11.2018 ύψους 15.000.000€ και την μεν δεύτερη στις 18.03.2019 ύψους 10.000.000€, για την χρηματοδότηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων. Για το πρώτο ποσό έχουν ολοκληρωθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες και έχει εκδοθεί και απόφαση ένταξης την 21η Δεκεμβρίου 2018.

Δυστυχώς όμως δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απόφασης ένταξης των υπολοίπων δεσμευμένων χρημάτων της Περιφέρειας μας, για τα εναπομείναντα επενδυτικά σχέδια.

Συνήθως σε παρόμοιες περιπτώσεις καταρτίζεται νέο ΤΔΕ για το έργο  από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι  για γραφειοκρατικούς/τεχνικούς λόγους παραμένει στάσιμη η διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό καθώς περίπου επιπλέον 100 επενδυτικά σχέδια περιμένουν να ενταχθούν και να ξεκινήσουν έργα που θα ανέλθουν σε περίπου 20.000.000€, συμπεριλαμβανομένου την ιδία συμμετοχή, πόροι  που θα κρατήσουν ζωντανή την τοπική οικονομία αλλά και θα έχουν πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.

Παρακαλούμε κύριε Υπουργέ, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για θέματα  τόνωσης της επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης των αναπτυξιακών πρακτικών της περιοχής μας, όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της απόφασης ένταξης των έργων και εκταμίευσης των 10.000.000 €».